tisdag 24 februari 2015

Tänk om det här var skola!

"Tänk om det här var skola!" sade en elev från årskurs 4 som var på ReMida och byggde broar förra veckan. Det som är så fantastiskt är ju att det ÄR skola! Vi hade precis haft 1½ timmes undervisning i teknik med hållfasthet, konstruktioner, innovationer, balkar, stabilitet och design...
Genom arbetet med ReMida vill vi göra det enkelt för all pedagogisk personal i vår kommun att få tag i kreativt pedagogiskt material och vi vill vara med och så frön för nya tankar kring lärande och för nya arbetssätt.

Samma elev testade också ljudvågorna på en station på ReMida med en "klanggaffel" ( en vanlig gaffel eller sked fastknuten på en tråd) och sade förundrad " Wow, hur coolt kan det vara!" Härligt att i dataspelen och lärplattornas tid att även en bit snöre tillsammans med gamla bestick kan fascinera.
Önskar att elever ofta får utbrista på lektioner  och i lärandesituationer " Wow hur coolt kan det vara!"

tisdag 17 februari 2015

Materialet som agent

Har precis läst igen i boken Uppföljning,utvärdering och utveckling i förskolan ( skolverket 2012)  inför en arbetsplatsträff  och blir påmind på nytt om materialets betydelse.
På sidan 26 står det:

En utgångspunkt för postkonstruktionistisk teori är att tingen ses som aktiva i sig själva, som något som får saker att ske även utan människors inblandning. Material och miljöer ses som agentiska, det vill säga att de är aktiva igångsättare som får saker att hända i verksamheten.Detta synsätt förstärker vikten av ReMidas arbete och vilket material vi erbjuder barnen. Vi läser vidare på sidan 27:

Saker och ting gör något med barnen, det får dem att vilja titta noga på, känna på och undersöka. Materialen får en betydelse för barnens engagemang och intresse. Meningen med detta synsätt är givetvis inte att bortse från det sociala. Det handlar snarare om att vidga blicken till att också omfatta det materiella och den fysiska omvärlden, det vill säga att omfatta både det materiella och 
det sociala samtidigt.


Vi ser med spänning fram emot att följa mötet mellan faner och barnen på våra tio avdelningar inom nätverket Guldgruvan.


tisdag 3 februari 2015

Utforskande av faner

Otroligt vackert med "pärlorna" som blir när faneret doppas i ljusbaljan med vatten.Idag har vi haft nätverksträff för hälften av våra 10 avdelningar som ingår i "Guldgruvan" . Det är avdelningar som i stort sett bara erbjuder rest-och spillmaterial istället för "färdiga" leksaker. Under träffen idag har vi utforskat faner, ett otroligt spännande material av tunt, tunt trä. Vi har massor av olika träslag och ni kan se här hur olika mönster de kan ha.Vi arbetade med materialet bl.a. på overheaden.
Efter träffen fick alla avdelningar med sig faner hem till sin förskola för att utforska vidare tillsammans med barnen. När vi ses på nästa träff ska vi sedan reflektera kring de dokumentationerna.

Faner tillsammans med Lärplatta och bygglampa