måndag 10 december 2018

Respekt för material och människor

ALLA FÅR PLATS! Denna härlig bild av konstnär Anne-Frid Sjöman, som vi samarbeta med i Skapande skola. Då som bildlärare på Fågelforsskolan, symboliserar ReMidas förhållningssätt på ett bra sätt.


På ReMida pratar vi ofta om "Respekten för materialet", vilket innebär ett förhållningssätt där vi är rädda om allt material vi har tillgång till , även om det finns i mängder och är alldeles gratis. I vårt samhälle är tyvärr det mesta kopplat till pengar, så att det som t.ex. är dyrt är vi extra rädda om. På ReMida vill vi vidga materialets värde till att gälla allt material, även om det bara är en liten gratis papperslapp. Vi ser det som ett värdefullt kreativt och pedagogiskt material. Detta förhållningssätt hänger direkt ihop med vårt förhållningssätt till varandra. På ReMida ser vi stora vinster med en mångfald bland oss människor, likväl som vi strävar efter en mångfald bland materialet. Även här vill vi koppla bort värdet från att vara knutet till pengar. Det är inte den människa som producerar mest räknat i pengar som är mest värd. Alla behövs och det finns så mycket som är värdefullt, som inte går att räkna i pengar. Vi har därför valt att aktivt arbeta för att bli en mötesplats mellan olika människor, samt en arbetsplats för mångfald. På ReMida har vi upptäckt att det är oerhört berikande när vi inte bara är pedagoger som arbetar här. Även om vi lätt inbillar oss att vi är kreativa, så märker vi ganska snart att vi tänker relativt lika ändå. Vi hyr därför in konstnärer till olika projekt som hjälper oss att tänka på nya sätt. Likaså tar vi hjälp av daglig verksamhet varje måndag, då fyra brukare kommer med sin handledare och arbetar tillsammans med oss. I det gänget finns bl.a. en "soretringsexpert", som kan tänka ut helt andra sätt att sortera än vad vi kan. När vi möts kring något positivt som gemensamt engagerar oss ges möjlighet för positiva möten, som när vi t,ex, sjunger tillsammans eller skapar och utforska materialet.
 ReMida är också en plats för många att arbetsträna eller språkträna. Det hjälper oss att öppna upp vårt sinne för olika kulturer och funktionsvariationer. I vårt ständiga arbete för en hållbarare framtid tror vi att detta är en nyckel. Det gäller att hitta balans och få med alla bitar ; det ekologiska-sociala och ekonomiska.
Sång på torget. Barn på förskolan möts tillsammans med ReMida och Daglig verksamhet och sjunger tillsammans och spelar med instrument vi skapat tillsammans av spillmaterial. Vi spelar även på vår cykel!


söndag 18 november 2018

Skogen anropar


Tillsammans med ljudkonstnär Jan Carleklev och förskolor och skolor i vår kommun har vi nu dragit i gång projektet "Skogen anropar". Alla förskolor i vår kommun arbetar med temat Hållbar framtid och ekologisk känslighet. Flera av förskolorna arbetar också med växtlighet och träd, precis som förskolorna i Åker och Bondstorp, som vi börjat arbeta med i höst. Både i Åker och Bondstorp finns det träd och skog precis runt knuten . Jan plockade med teknik för inspelning och möjlighet att lyssna i skogen och barnen hjälpte till att leta och skapa ljud i skogen. Prasslande löv och pinnar som skapar ljud mot varandra eller stenar och stubbar.torsdag 25 oktober 2018

Att PYSSLA eller inte PYSSLA, det är frågan!

Ordet PYSSEL är ett ganska laddat ord i förskolan. Vi har en lång tradition med pysslande med oss i våra "ryggsäckar", inte sällan med hjälp av färdiga mallar så att alla gör "rätt" och listor där barn ska kryssas av så att vi håller koll att alla har gjort EN var. Samt med hjälp av massor av tejp och lim.
När vi var på ReMida utbildning i Reggio Emilia fick vi möta ett helt annat sätt att möta och arbeta med olika material. Där pratade de mycket om att INTE skapa nya produkter, utan istället vara nyfiken på materian i material. Hur blir materialet i möte med olika verktyg som t.ex. vatten och ljus? Ett fantastiskt spännande och roligt förhållningssätt till materialet.Ett arbetssätt där det inte sammanfogas utan kan användas om och om igen. Vi pratar mycket på ReMida att först och främst se rest-och spillmaterialet som ett pedagogiskt material och inte som ett pysselmaterial för tidsfördriv. När vi sammanfogar och blandar olika material ( t.ex. trä, tyg och plast) försvårar vi möjligheten till att återanvända och så småningom återvinna materialet.
När vi förra veckan bjöd in Lena Håkansson från Växjö universitet till vårt nätverk Guldgruvan blev det därför lite av en "krock", eftersom hon skriver och forskar om just "Pyssel". Hon har medvetet valt just ordet pyssel, mest för att provocera! och väcka nyfikenhet och diskussion i universitetsvärlden. Men också för att det är ett svensk ord, som inte finns någon motsvarighet till på t.ex. engelska. På engelska används ordet "craft", både för enkelt "hemmapyssel" och anvancerat hantverk.

Varför ska vi då lyssna till denna föreläsning i vårt nätverk Guldgruvan när vi i så många år har strävat efter att göra oss fria i från ordet pyssel? Vi tror att det är viktigt att vända och vrida både på ord och arbetssätt. Vad olika ord betyder för oss och möta olika infallsvinklar kring vårt arbetssätt. Det som Lena benämner som pyssel, kanske är precis samma som vi benämner som skapande verksamhet  eller ateljé arbete i våra förskolor. Det kanske är det vi kommer att säga även fortsättningsvis, men det är för den skull inte "farligt" att diskutera och vända och vrida på olika begrepp för att sätta fart på våra tankar. Det är inte ens "farligt" om vi skulle råka pyssla i våra förskolor i bland. Det som däremot är farligt är när vi tror att vi vet exakt hur allt ska vara. När allt är svart eller vitt. Vi behöver ständigt tänka nytt och omforma våra tankar och vårt förhållningssätt. Ibland kan det vara så att vi möter något som vi tagit avstånd från, gör en kullerbytta/tankevända och sedan landar tillbaka precis där vi var, men då har vi åtminstone tänkt till och vet varför vi valt att prata och göra som vi gör. Vilket skapar en medvetenhet.
På ReMida kommer vi med andra ord att även fortsättningsvis arbeta med att utveckla och sprida en nyfikenhet på materialet utan att för den skull behöva pyssla eller sätta i hop det, men vi kommer även precis som förut att lämna ut material till de som vill pyssla. Det är mycket bättre att julpyssla sin tomte med Remida material än med nyinköpt pysselmaterial. Vi kommer också även fortsättningsvis att arbeta med RESPEKT för materialet och erbjuda en variation av olika sätt att använda materialet utan att det förbrukas.
Men vi kommer samtidigt att fortsätta att samarbeta med Lena och hennes studenter på utbildningen Design+Change. 
Det finns också många delar av Lenas föreläsning som vi vill inspireras av , bl.a. MÄNSKLIG HÅLLBARHET, att få göra saker för att det är roligt och kravlöst. I ett samhälle där alla hela tiden känner att de ska prestera mer och mer.  Att få göra något med händerna kan vara avkoppling och ge energi. 
I förskolan brukar vi prata om att inte använda materialet som tidsfördriv, men det kan samtidigt vara det som ibland behövs. Lena pratade om att ha ett litet broderi ( som hon delade ut till alla) i fickan lika väl som sin telefon. Att brodera lite i väntan på bussen i stället för att scrolla på sin telefon . Eller att sy lite under tiden hon föreläser. Vi har också förskolor som har "ReMida vila", som kan innebära ett sätt till avkoppling genom att till lugn musik plocka med olika material och skapa tillfälliga mönster.
Vi hoppas i vilket fall genom denna föreläsning har väckt diskussion och förvirring, eftersom det är en av ReMidas viktiga uppgifter!

lördag 13 oktober 2018

Världsmedborgare


Ur vår plattform för ReMida:

"ReMida erbjuder möjligheter till alla att utvecklas till världsmedborgare"

I vårt kreativa arbete med spillmaterial har vi en plattform som vi vill att allt vårt arbete ska grunda sig på och citatet ovan är ett av de ställningstagande vi har där.
I projektet "Flyktfåglar", som från början är skapat av konstnär Jasmine Cederqvist arbetar vi med att skapa unika fåglar, som sedan ingår i en gemensam flock. Vi tycker att det är en vacker symbolisk tanke att fåglar inte känner till några landsgränser och inte tillhör något land, utan bor halva året i ett land och flyttar sedan till nästa.
Tack vara LEADER pengar från EU i projektet "Time-for-interaction" har vi nu kunnat ta detta projektet vidare till Österrike, som en liten del av ett större integrationsprojket. I Österrike har vi skapat fåglar både på skola och asylboende.

Det är positivt att arbeta kreativt tillsammans när en talar olika verbala språk, för då skapas möjligheter till möten med hjälp av händerna och det som görs gemensamt. Alla unika fåglar sätts ihop tillsammans i en gemensam flock.
torsdag 13 september 2018

bortom det uppenbara

Elever från Svenarums skolan årskurs 5&6 har fått arbeta med konstnären Jasmine Cederqvist för att "Se bortom det uppenbara". Med hjälp av digitala verktyg har eleverna fått använda sig av sin ekologiska känslighet och se på människan och naturen i sin närmiljön med nya ögon.

torsdag 6 september 2018

"Fågelnästet"


Tack vara Statens kulturråd och projektet Skapande förskola kunde vi i slutet av vårterminen kunnat genomföra ännu ett spännande projekt tillsammans med konstnär Jasmine Cederqvist. Det blev en del av vår "Mobila ateljé", som innebär att ReMida packar med sig material och dukar upp på olika platser i samhället, för att sedan bjuda in olika grupper av barn till kreativt skapande. Just detta projekt blev en Konstinstallationen som  kan ses som en kombination av Land art-konstverk och ett jätte läggcollage. Det består huvudsakligen av återbruksmaterial från ReMida. Tanken är att materialet inte förbrukas, utan plockas isär och återanvändas för att skapa något nytt. Den här idén är central i arbetet med Hållbar Framtid.Samma tanke om återbruk gäller den här konstinstallationen som plockades ner efter en vecka.
Platsens ljudbild avslöjar att detta är KAJORNAS plats! Det blev därför temat för installationen som vi kallar ”Fågelnästet”. 
En tillfällig plats att uppmärksamma och synliggöra dels fågelkolonin mitt i samhället och samtidigt barns skapande som får ta plats i det offentliga rummet. De förbipasserande och boende har kunnat följa barnens skapande och se konstverket växa fram. 
söndag 24 juni 2018

Möten mellan återbruksmaterial och människor


I samband med den Tyska kulturfestivalen FlotART  fick vi möjligheten att arbeta med barn på en förskola under en dag och det blev väldigt påtagligt hur enkelt det gick utan att kunna samma verbala språk. Vi från ReMida och vår medföljande konstnär Jasmine Cederqvist kan väldigt lite tyska och barnen ingen engelska eller svenska, men det praktiska arbetet med fåglarna blev vårt gemensamma ”språk”. Efterhand kan vi även lära oss några ord verbalt på varandras språk, men i stort är det glädjen i att skapa tillsammans som bidrar till positiva möten. Vår erfarenhet stämmer väl överens med det Nina Odegard skriver i sin bok "Återbruk som Kreativ kraft":


"Att jobba nära material, kanske särskilt återbruksmaterial, föder ständigt nya idéer och problemställningar. Det skapar arenor där miljöfrågor får komma i förgrunden och mötesplatser där demokratiska värden får en central plats. Möten mellan återbruksmaterial och människor är fulla av berättelser om icke-diskriminerande och kreativitetsskapande material som inbjuder till lek och lärande, oberoende av ålder, kön och kultur. "
                                                ( Odegard 2015, sidan 10)
Detta projekt med Flyktfåglar är en del i ett större EU projekt - Time for interaction
måndag 28 maj 2018

#faneramera

Faner är ett fantastiskt spännande och levande material, som vi gärna använder som ett kreativt och pedagogiskt material. Det är ett rent trämaterial ( trä kokt i vatten och sågat tunt, tunt) .
Vi får det från flera olika företag i vår kommun, som t.ex. gör möbler av det. T.ex. den kända Vaggeryds fåtöljen Lamino är t.ex. gjord av faner. Har man inte tillgång till faner går det i många fall att använda pappersremsor. Det som är skillnaden är användningen tillsammans med vatten. Blöter du faneret går det enklare att böja och forma på olika sätt.


Likaså att måla på faner blir annorlunda än att måla på papper, eftersom faneret böjer på sig när det blir blött ( för att sedan plana ut igen när det torka) . Med andra ord ett levande och fascinerande material!
Det är bra att lägga till olika "verktyg " tillsammans med rest-och spillmaterial. det kan vara t.ex. vatten.
Lera tillsammans med faner är också roligt. Skulle leran hinna torka till är det bara att lägga den i blöt när man plockar ihop och sedan går det utmärkt att använda den igen.
Barnen bygger t.ex. kulbanor, där det gäller att leda kulan in i "mål".
Gem är också ett bra material tillsammans med faner ( eller pappersremsor) för att tillfälligt konstruera.

onsdag 25 april 2018

Bordercrossing

 Natur och digitalitet. Teknik och frön. Lärplatta och färg. Analogt och digitalt. 
Utställningen Bordercrossing, som just nu visas i Södertälje lyfter just de fantastiska möjligheter som uppstår när vi för samman olika uttrycksformer, material och tekniker.


ReMida Vaggeryd besökte utställningen för att lära mer och inspireras vidare i vårt arbete.
Ett arbete med HÅLLBAR FRAMTID i fokus.
Utställningen innehåller både vepor och filmer från Reggio Emilia i Italien och material från Södertälje. Till hösten vandrar utställningen vidare till Örebro. Kvar i Södertälje blir "stadsateljéerna". En klok och viktig tanke med utställningen; att lämna bestående spår kvar för stadens barn.
Den digitala tekniken hjälper oss att komma ännu närmare naturmaterialen och skapa en ny relation med dem. Att kunna följa växter i olika stadier från frön till förruttnelse.
Vi på ReMida önskar att vara med och bidra till detta viktiga arbete med att skapa nya tankar och nya förbindelser mellan olika material, människor, tekniker och växtligheter.

torsdag 29 mars 2018

ReMida som resurs på fritidshem

ReMida har ett projekt tillsammans med fritidshemmen i vår kommun. Under hela förra året och även detta år är vi 8 veckor åt gången i varje rektorsområde. Rektorn väljer ut ett av sina fritidshem som ReMida är på ca en eftermiddag /vecka under de åtta veckorna. Det är en fantastisk förmån att återkommande få arbeta med spillmaterial tillsammans . Den här våren har det handlat mycket om spillmaterial tillsammans med digitala verktyg. ReMida har tagit med spillmaterial, som tillsammans med appen iMotion blivit animerad film. På så sätt får materialet nytt liv utan att återbrukas.


Det är ett bra sätt att arbeta med lärplattan och digital teknik eftersom det bjuder in till att samarbeta och hjälpas åt.På det här fritidshemmet arbetade vi i deras byggrum och ReMida materialet lämnades sedan kvar där för fortsatt arbete.


söndag 18 mars 2018

Fler "filurer"
Konstnär och biolog Jasmine Cederqvist möter olika barngrupper i förskolan inom projektet Skapande förskola som stöds av Statens kulturråd.  Genom att återbrukar julgranar skapar barnen fantastiska filurer, som blir användbara i leken på förskolornas gårdar. Några barngrupper har besökt ReMida och arbetat med Jasmine där. Här är några granfilurer på promenad utanför ReMida. Under våren är tanken att vi ska bygga upp en plats utanför ReMida för arbete med naturmaterial och odling, samt kompost.
Granfilurerna blir fantastiskt vackra på många olika sätt, men själva processen runt omkring är minst lika viktig. Det kan handla om att få klippa med en sekatör eller att göra spår i snön eller att bära och släpa något tungt. Lukta grandoft och känna stickiga barr."Granfilurer"

Arbetet med konstnär och biolog Jasmine Cederqvist fortsätter tillsammans med barn i vår kommun med stöd av Statens kulturråd ( Skapande skola och förskola). Barn från Åker och Bondstorps förskola har besök ReMida när Jasmine var på plats. Vi fortsatte att arbeta med några av alla de gamla julgranar som vi samlat in från folk som tänkt slänga dem . Tillsammans med barnen blir det granfilurer med stor personlighet. Vi var under taken vid cykelställen vid ReMida, där vi under våren ska utveckla vår "utomhus ReMida". 

Barnen fick under förmiddagen förutom att arbeta med granfilurerna också arbeta inne på ReMida och titta runt på allt material. Innan de åkte tillbaka till sina förskolor åt vi lunch tillsammans som vi hämtat i Centralköket. Granfilurerna fick efter det åka buss med barnen tillbaka till respektive förskola , där de nu finns kvar för fortsatt lek och skapande.