torsdag 25 oktober 2018

Att PYSSLA eller inte PYSSLA, det är frågan!

Ordet PYSSEL är ett ganska laddat ord i förskolan. Vi har en lång tradition med pysslande med oss i våra "ryggsäckar", inte sällan med hjälp av färdiga mallar så att alla gör "rätt" och listor där barn ska kryssas av så att vi håller koll att alla har gjort EN var. Samt med hjälp av massor av tejp och lim.
När vi var på ReMida utbildning i Reggio Emilia fick vi möta ett helt annat sätt att möta och arbeta med olika material. Där pratade de mycket om att INTE skapa nya produkter, utan istället vara nyfiken på materian i material. Hur blir materialet i möte med olika verktyg som t.ex. vatten och ljus? Ett fantastiskt spännande och roligt förhållningssätt till materialet.Ett arbetssätt där det inte sammanfogas utan kan användas om och om igen. Vi pratar mycket på ReMida att först och främst se rest-och spillmaterialet som ett pedagogiskt material och inte som ett pysselmaterial för tidsfördriv. När vi sammanfogar och blandar olika material ( t.ex. trä, tyg och plast) försvårar vi möjligheten till att återanvända och så småningom återvinna materialet.
När vi förra veckan bjöd in Lena Håkansson från Växjö universitet till vårt nätverk Guldgruvan blev det därför lite av en "krock", eftersom hon skriver och forskar om just "Pyssel". Hon har medvetet valt just ordet pyssel, mest för att provocera! och väcka nyfikenhet och diskussion i universitetsvärlden. Men också för att det är ett svensk ord, som inte finns någon motsvarighet till på t.ex. engelska. På engelska används ordet "craft", både för enkelt "hemmapyssel" och anvancerat hantverk.

Varför ska vi då lyssna till denna föreläsning i vårt nätverk Guldgruvan när vi i så många år har strävat efter att göra oss fria i från ordet pyssel? Vi tror att det är viktigt att vända och vrida både på ord och arbetssätt. Vad olika ord betyder för oss och möta olika infallsvinklar kring vårt arbetssätt. Det som Lena benämner som pyssel, kanske är precis samma som vi benämner som skapande verksamhet  eller ateljé arbete i våra förskolor. Det kanske är det vi kommer att säga även fortsättningsvis, men det är för den skull inte "farligt" att diskutera och vända och vrida på olika begrepp för att sätta fart på våra tankar. Det är inte ens "farligt" om vi skulle råka pyssla i våra förskolor i bland. Det som däremot är farligt är när vi tror att vi vet exakt hur allt ska vara. När allt är svart eller vitt. Vi behöver ständigt tänka nytt och omforma våra tankar och vårt förhållningssätt. Ibland kan det vara så att vi möter något som vi tagit avstånd från, gör en kullerbytta/tankevända och sedan landar tillbaka precis där vi var, men då har vi åtminstone tänkt till och vet varför vi valt att prata och göra som vi gör. Vilket skapar en medvetenhet.
På ReMida kommer vi med andra ord att även fortsättningsvis arbeta med att utveckla och sprida en nyfikenhet på materialet utan att för den skull behöva pyssla eller sätta i hop det, men vi kommer även precis som förut att lämna ut material till de som vill pyssla. Det är mycket bättre att julpyssla sin tomte med Remida material än med nyinköpt pysselmaterial. Vi kommer också även fortsättningsvis att arbeta med RESPEKT för materialet och erbjuda en variation av olika sätt att använda materialet utan att det förbrukas.
Men vi kommer samtidigt att fortsätta att samarbeta med Lena och hennes studenter på utbildningen Design+Change. 
Det finns också många delar av Lenas föreläsning som vi vill inspireras av , bl.a. MÄNSKLIG HÅLLBARHET, att få göra saker för att det är roligt och kravlöst. I ett samhälle där alla hela tiden känner att de ska prestera mer och mer.  Att få göra något med händerna kan vara avkoppling och ge energi. 
I förskolan brukar vi prata om att inte använda materialet som tidsfördriv, men det kan samtidigt vara det som ibland behövs. Lena pratade om att ha ett litet broderi ( som hon delade ut till alla) i fickan lika väl som sin telefon. Att brodera lite i väntan på bussen i stället för att scrolla på sin telefon . Eller att sy lite under tiden hon föreläser. Vi har också förskolor som har "ReMida vila", som kan innebära ett sätt till avkoppling genom att till lugn musik plocka med olika material och skapa tillfälliga mönster.
Vi hoppas i vilket fall genom denna föreläsning har väckt diskussion och förvirring, eftersom det är en av ReMidas viktiga uppgifter!

lördag 13 oktober 2018

Världsmedborgare


Ur vår plattform för ReMida:

"ReMida erbjuder möjligheter till alla att utvecklas till världsmedborgare"

I vårt kreativa arbete med spillmaterial har vi en plattform som vi vill att allt vårt arbete ska grunda sig på och citatet ovan är ett av de ställningstagande vi har där.
I projektet "Flyktfåglar", som från början är skapat av konstnär Jasmine Cederqvist arbetar vi med att skapa unika fåglar, som sedan ingår i en gemensam flock. Vi tycker att det är en vacker symbolisk tanke att fåglar inte känner till några landsgränser och inte tillhör något land, utan bor halva året i ett land och flyttar sedan till nästa.
Tack vara LEADER pengar från EU i projektet "Time-for-interaction" har vi nu kunnat ta detta projektet vidare till Österrike, som en liten del av ett större integrationsprojket. I Österrike har vi skapat fåglar både på skola och asylboende.

Det är positivt att arbeta kreativt tillsammans när en talar olika verbala språk, för då skapas möjligheter till möten med hjälp av händerna och det som görs gemensamt. Alla unika fåglar sätts ihop tillsammans i en gemensam flock.