måndag 10 december 2018

Respekt för material och människor

ALLA FÅR PLATS! Denna härlig bild av konstnär Anne-Frid Sjöman, som vi samarbeta med i Skapande skola. Då som bildlärare på Fågelforsskolan, symboliserar ReMidas förhållningssätt på ett bra sätt.


På ReMida pratar vi ofta om "Respekten för materialet", vilket innebär ett förhållningssätt där vi är rädda om allt material vi har tillgång till , även om det finns i mängder och är alldeles gratis. I vårt samhälle är tyvärr det mesta kopplat till pengar, så att det som t.ex. är dyrt är vi extra rädda om. På ReMida vill vi vidga materialets värde till att gälla allt material, även om det bara är en liten gratis papperslapp. Vi ser det som ett värdefullt kreativt och pedagogiskt material. Detta förhållningssätt hänger direkt ihop med vårt förhållningssätt till varandra. På ReMida ser vi stora vinster med en mångfald bland oss människor, likväl som vi strävar efter en mångfald bland materialet. Även här vill vi koppla bort värdet från att vara knutet till pengar. Det är inte den människa som producerar mest räknat i pengar som är mest värd. Alla behövs och det finns så mycket som är värdefullt, som inte går att räkna i pengar. Vi har därför valt att aktivt arbeta för att bli en mötesplats mellan olika människor, samt en arbetsplats för mångfald. På ReMida har vi upptäckt att det är oerhört berikande när vi inte bara är pedagoger som arbetar här. Även om vi lätt inbillar oss att vi är kreativa, så märker vi ganska snart att vi tänker relativt lika ändå. Vi hyr därför in konstnärer till olika projekt som hjälper oss att tänka på nya sätt. Likaså tar vi hjälp av daglig verksamhet varje måndag, då fyra brukare kommer med sin handledare och arbetar tillsammans med oss. I det gänget finns bl.a. en "soretringsexpert", som kan tänka ut helt andra sätt att sortera än vad vi kan. När vi möts kring något positivt som gemensamt engagerar oss ges möjlighet för positiva möten, som när vi t,ex, sjunger tillsammans eller skapar och utforska materialet.
 ReMida är också en plats för många att arbetsträna eller språkträna. Det hjälper oss att öppna upp vårt sinne för olika kulturer och funktionsvariationer. I vårt ständiga arbete för en hållbarare framtid tror vi att detta är en nyckel. Det gäller att hitta balans och få med alla bitar ; det ekologiska-sociala och ekonomiska.
Sång på torget. Barn på förskolan möts tillsammans med ReMida och Daglig verksamhet och sjunger tillsammans och spelar med instrument vi skapat tillsammans av spillmaterial. Vi spelar även på vår cykel!