måndag 6 april 2015

Ingen bro är likadan som någon annan


På ReMida har vi nu haft ca 700 elever som har byggt broar, samt även många vuxna som varit hos oss på arbetsplatsträff eller studiebesök som också fått bygga broar. Det är med andra ord flera hundra broar som är byggda och inte en enda en har varit exakt likadan som någon annan, alla har varit olika! Det är det som är en av poängerna med ReMida material att det går inte att göra fel, för det finns inget "facit" eller "rätt" sätt att göra det på. Däremot kan man lära av varandra, bygga om och testa olika tekniker. Det är inte alltid man blir nöjd första gången. Det är inte alltid helt lätt att samarbeta. Alla får i uppgift att bygga en bro tillsammans i en liten grupp och det kräver att man försöker att sätta ord på "sin ritning" som man har i sitt eget huvud och lyssnar på kompisarnas "ritningar" och sedan hitta en kompromiss. ReMida materialet är ett "ofärdigt" material som kräver kommunikation, eftersom det inte finns några givna lösningar, mallar eller ritningar.

Alla grupper får också välja två ord att bygga efter. Några som var och byggde förra veckan valde som ett av orden: "hängbro" och de hittade ett eget sätt att bygga det på:
De valde att HÄNGA dit örhängen på bropelarna!