torsdag 20 november 2014

Att skapa relationer till material

På ReMida finns ett helt rum med olika material från TRÄD , allt från blad , till faner, spån, stubbar, möbeldetaljer...
När vi hade en förskola på besök i går fick de i uppdrag att välja ETT material och sedan fick de visa för varandra vad de valt och berätta varför och vad de skulle vilja kalla sitt material. Materialet fick fantasifulla namn som "En ro" ( liknade en åra), "En pekare", "Majs"...
De fick sedan fundera över vad som skulle hända när just deras material mötte vatten och sedan prövade vi det på många olika sätt.
Barnen blev förundrade när den tunga stubben, som de behöver vara tre barn för att bära flöt medan det lilla, lilla sågspånet var det enda de hittade som sjönk.
 Vi prövar olika teorier, som att om man har en träbit med hål i så sjunker den, eller att träskivan är "magnetisk" och drar till sig de små träbitarna som vi lade på botten eller om vi lägger många träbitar på varandra så sjunker de till sist. En balja med träbitar och vatten har stått kvar sedan förra veckan när andra barn var på besök och vi tittar på den och jämför vad som hänt.
Ett spännande sätt att bekanta sig med densitet och skaffa en relation till materialet trä. Ett utforskande som ger några svar , men också många nya frågor!


måndag 17 november 2014

Tekniska system

Idag har vi haft Naturvetenskap och teknik nätverk på ReMida och kopplat rest och spillmaterialet på olika sätt till den litteratur vi läst.
I Veronica Bjurulfs bok Teknik didaktik i förskolan står det bl.a. om att arbeta med tekniska system i förskolan och inspirerade av det , samt Gubben Pettsson och hans mucklor, som också är duktiga på tekniska system har vi i dag skapat våra egna tekniska system.

För att visa hur saker och ting hänger ihop och påverkar varandra och för att förstå konsekvenserna av sitt handlande , kan man med barnen i förskolan arbeta med så kallade händelsekedjor som startas av den enskilda individen.. Genom händelsekedjorna kan barnen få möjlighet att uppleva att det jag gör HÄR påverkar någonting DÄR.

                                              ( Bjurulf  2013, sidan 75)

Det blev tre stycken olika system som med hjälp av bl.a. sluttande plan och hävstång, som fick kulan att rulla, flyga eller bomullen att flytta på sig. Innan banan var klar fick den testköras ett antal gånger och olika material bytas ut för att förbättra "effekterna."
Nästa utmaning kan bli att skapa ett system utan det sluttande planet, hur får vi t.e.x fart på kulan då?

måndag 10 november 2014

Materialet ger idéer!

Vi tror att rest och spillmaterial är ett" intelligent materialval":


...Ett material som inte tvingar barnen i en viss riktning utan som ställer frågor, lockar fram hypoteser och en önskan att experimentera"

                                     (från boken Att göra lärandet synligt s.67)Alltid när vi har besök i lokalen av barn och elever uppstår massor av kreativa möten mellan barnen och materialet. För ett tag sedan var det ett barn som "uppfann en helt ny sport" : Äventyrsbowling!
Av de svarta runda kloten som finns på ReMida fick han associationer till bowling och började att bygga egna bowlingbanor. Först såg banorna ganska traditionella ut, men så småningom utvecklades de och bestod av fler utmaningar såsom t.ex. gupp.
Banan börjar längst ner i bilden och går sedan i rännan fram emellan grytorna , sedan gäller det att få ner käglorna och når fram till skatten ( pengarna) som är vinsten!!