tisdag 25 februari 2020

ReMida för Agenda 2030


Agenda 2030 var allas vår gemensamma utgångspunkt när vi möttes på nätverksträff för ReMida center i Reggio Emilia.
Hur kan vi arbeta på olika sätt kring de 17 globala målen med alla olika delmål? Vi delade erfarenheter och inspiration med varandra.


Agenda 2030 känns som en självklart och meningsfull inriktning för vårt arbete.
Delmål 12 är handlar om hållbar konsumtion och produktion och två av delmålen ligger väldigt nära den verksamhet som vi har just nu på ReMida. 

12.5 Minska mängden avfall markant

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

"ATT BRUKA DET OBRUKBARA"


På ReMida i Vaggeryd bygger hela vår verksamhet på att återbruka och minska konsumtionen. Där andra ser skräp ser vi ett kreativt , pedagogiskt material. Vi får material från ett 90 -tal företag i vår kommun. Rest-och spillmaterial , som de tänkt slänga kan istället användas som ett pedagogiskt material i förskola, skola och fritidshem. Genom att vi ständigt har dialog och frågar olika företag kring deras spillmaterial hoppas vi kunna hålla tanken igång kring vad som egentligen slängs.
Från möbelföretaget Swedese får vi ta del av mycket spillmaterial och på deras hemsida kan man läsa om vårt samarbete:
https://swedese.se/press/overblivet-material-fran-swedese-blir-kreativ-tillgang-barn
Det mesta av materialet sammanfogas inte på ReMida ( med spik och lim ) utan byggs mer förgängligt med gem , snören eller som läggcollage.  Det gör att samma material kan användas om och om igen av olika klasser och grupper . Vill verksamheterna själva hämta material och sammanfoga mer beständigt, på t.ex. slöjden går det dock utmärkt. Det gör att konsumtionen av nytt material kan minskas. Det är t.ex. bättre att spika en fågelholk i slöjden av spik och bräder som är återvunna än att skolan köper in nytt material.
ReMida samverkar också med Vaggeryds kommuns återvinningscentral
SÅM (SamverkanÅtervinning och Miljö) . På Återvinningsstationen finns en container där privatpersoner kan lämna material till ReMida , men också till Frejas bod ( ett socialt företag som driver en second hand) och till Kupan ( som är Röda korsets second hand) . På Återvinningen finns även "Ge -och ta" hyllor där vem som vill kan lämna eller hämta t.ex. böcker, blomkrukor och virke.

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar


Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Att leva hållbart och "göra rätt val" är inte alltid helt lätt. På ReMida möter vi dagligen många barn, elever och pedagoger kring frågor som rör långsiktig hållbarhet. Alla förskolor i Vaggeryds kommun har ett gemensamt övergripande tema ; "Hållbar framtid", som även vi på ReMida aktivt vill vara en del av. Reggio Emilia institutet i Sverige har också gjort ett nationellt upprop och inbjudan kring  tema " Hållbar framtid" och vi deltar i deras nätverk. ( Sydvästra nätverket).  Hållbarhets frågorna är svåra och vi behöver alla hjälpas åt och tänka tillsammans.
På ReMida Vaggeryd tar vi regelbundet hjälp av en kemsit ( Therese Birath från Kemikalieklok) för att säkerställa på bästa sätt vilka material som vi kan använda tillsammans med barn.
Vi vill koppla ihop NATUREN-MATERIALET, genom att t.ex. arbeta med hela produktionskedjan; vart kommer materialet i från och hur kan det återvinnas?
På ReMida arbetar vi också mycket utomhus med bl.a. landart och plockar även in naturmaterial inomhus. Allt för att se HELHETEN och att allt hänger ihop . Erbjuda barnen närhet och chans att bli nyfikna på naturen. En ödmjukhet och respekt för allt levande, som vi alla är en del av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar