lördag 7 mars 2015

Vad finns under bron?

Under en del broar rinner det vatten, under andra kör det bilar och under somliga så bor det troll.
Projekt Bygga broar är igång för fullt. En del förskolor och skolor bygger broar, andra arbetar med ljusbroar och skuggor eller bygger" relationsbroar". Några har intresserat sig för vad som kan finnas under broar och just nu är det trollen som är i fokus.


Barnen på Fågelfors förskola gör egna troll av spillmaterial på gamla ramar. När de är färdiga fotar de sina troll och kan sortera tillbaka materialet och använda det en annan dag till nya troll.

På ReMida försöker vi att tänka att allt helst ska allt material användas MINST en gång till!