Om oss

Kreativt Återanvändningscenter är ett projekt som handlar om att samla rest och spillmaterial från företag. Vi tror att företag sitter på guldgruvor utan att de vet om det.
Restprodukter som de tänkt slänga kan användas för att utmana barnens kreativitet och experimentlust.
Det finns sedan tidigare ett samarbete i liten skala mellan företag och förskolor, men i detta projekt vill vi samordna det och på så sätt låta bra material och idéer komma alla barn till del.
Återanvändningscentralens lokaler ska inte bara vara en förvaringsplats för material utan även vara en plats för inspiration och erfarenhetsutbyte över hur materialet kan användas.

Hösten 2013 blev vi en certifierad ReMida. I Sverige finns en till certifierad ReMida i Södertälje. För att kunna bli certifierad krävs en utbildning på ReMida i Reggio Emilia. Våren 2012 deltog 13 personer från Vaggeryds kommun på den utbildningen.
Namnet ReMida kommer från den italienska staden Reggio Emilia, som är kända över hela världen för sin förskoleverksamhet. De har även under en längre tid arbetat med att använda rest och spillmaterial från företag i sitt pedagogiska arbete.
De fyra sista bokstäverna Mida kommer från den grekiska mytologin och legenden om kung Midas som fick sin önskan uppfylld att allt han rörde vid blev till guld.
Det är så vi vill tänka - att allt barnen rör vid blir med deras kreativitet och fantasi också till guld!
Det är inte viktigt vad ett material har varit utan vad det kan bli!

Skräp är det som återstår när fantasin har tagit slut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar