tisdag 13 december 2016

En 172 år gammal ek, en träskulptör, massor av elever, 2½ års arbete

För 2½ år sedan sågades denna eken ner i Jönköping, pga att det skulle byggas på den platsen. ReMida fick ta del av eken för att tillsammans med träskulptör Ulf Celén och elever arbeta med den på olika sätt. Eken hamnade på parkeringen utanför ReMida. 


Det första konstverk vi gjorde blev skolgårdskonst till Hjortsjöskolan. Ett konstverk som man både kan sitta och klättra på. Alla konstverk är inspirerade av elevernas egna skisser och de är elever som också har huggt med bildhuggarjärn och målat.
Det andra konstverket är gjort på Sörgårdsskolan under deras temavecka kring sagoväsen. Det är en grenar som sågats tunt i skivor och barnens egna sagoväsen som huggts in.
En stor del av stammen har blivit till detta djur/soffa/vikingabåt som finns utanför ReMida. Det är många olika klasser som varit här och arbetat med den.
På Fågelforsskolan 6-9 finns dessa fantasyfigurer i biblioteket. Två av ekens grenar.
Svenarums skola har arbetat med mindre grenar från eken och inspirerats av de olika formerna för att skapa egna krokar och förgylla dem med äkta guld.

Hela detta projekt med eken är ett Skapande skola projekt som finasieras av Statens kulturråd.

Det är fantastiska konstverk som skapats, men det mest fantastiska är alla MÖTEN, mellan elever, träskulptör, verktyg, material och fantasi.onsdag 16 november 2016

Ditt bästa lekminne

Vilket är ditt bästa lekminne? är en fråga vi bruka ställa både när vi har föräldramöten på ReMida och till olika personalgrupper. De flesta gångerna har vi använt oss av en reflektionsmodell som vi kallar för "karusellen", vilket innebär kort svarstid. Du ska svara det som först "dyker upp" och inte ägna tid åt fina formuleringar. När vi har läst många,många av de här svaren kan vi sammanfatta att det som ofta återkommer är olika lekar utomhus, i skogen, naturen,  vid bäcken, klätterträdet, bygga koja, bollsporter och liknande Väldigt, väldigt sällan är det någon som nämner någon speciell leksak eller teknisk "apparat"som spontant dyker upp som bästa lekminne. Det är med andra ord svårt att "köpa sig bra lekminnen". Kan vara bra att påminna sig om nu när julklappstiderna närmar sig. 

söndag 16 oktober 2016

Respekt för materialet


På Remida arbetar vi ständigt med respekten för materialet. I vårt samhälle med stor konsumtion och förbrukning av material är det av största vikt att påminnas om återbrukstanken.  Vi önskar att vårt material ska användas om och om igen. När vi ordnar workshop på ReMida sammanfogar vi i stort sett aldrig något material utan använder det på andra sätt genom att t.ex. göra läggcollage och ev. spara det genom att ta en bild eller att arbeta med animation, där vi genom att filma materialet ger det liv och rörelse. Något förbud att sammanfoga material från ReMida finns det däremot inte. Det är betydligt bättre att använda material från ReMida för att göra t.ex. sitt julpyssel än att köpa in nytt material att pyssla med. Däremot uppmuntrar vi gärna till gemensamma större projekt där många barn är delaktiga under längre tid med att arbeta med något, som t.ex. en del i temaarbetet.  Det finns en risk när materialet hamnar i ateljén att det blir ett tidsfördrivande pyssel, som läggs på hyllan och tas hem varje eftermiddag, olika skapelser dag efter dag. Blandas olika material och limmas ihop, trä, tyg, papp och metall försvåras återvinningen när ”konstverket” så småningom ska slängas hemma. Detta är som sagt var en ”balansgång”, eftersom vi vet av erfarenhet att många barn gillar att limma, tejpa och skapa,  det kräver eftertänksamhet och reflektion i arbetslaget kring vårt förhållningssätt till materialet.  I stället för att limma knappar, kapsyler och annat på ett papper, som ändå blir för tungt att hänga upp, kanske man kan arbete med att limma papper på papper och knapparna kan användas på annat sätt t.ex. i ett läggcollage

Bildskapande på OH apparaten

Vi har på Remida aldrig hört några protester från barnen när det är dags att plocka ihop och sortera tillbaka det de byggt under dagen. Det känns helt överflödigt att på ReMida skapa nya produkter , samt att erbjuda produkter att ta med hem, det får man göra på så många andra ställen som t.ex. hos tandläkaren och när man äter hamburgare på restaurang. På ReMida arbetar vi istället mycket med att UTFORSKA själva materialet och vara nyfikna på hur det blir i mötet med t.ex. vatten och ljus. Det är upplevelsen, lärandet och nya spännande frågor de får med sig hem.
När jag besökte en förskola förra veckan berättade de att de uppmuntrade barnen att vara rädda om ReMida materialet, som de hade LÅNAT. Tänker att det är en klok inställning att vi LÅNAR material, som sedan någon annan ska använda. Trots att det mesta material har de haft sedan ReMida öppnade för snart fem år sedan, men hela tiden med tanken att när de inte vill använda det längre lämnar de tillbaka det till ReMida och då ska några andra barn få möjlighet att använda det.

Så skulle vi alla tänka om jordens resurser – DE LÅNAR VI!

fredag 23 september 2016

Hållbar framtid med hjälp av historia


På måndag ska vi delta i Reggio Emilia institutets nätverk kring Hållbar framtid . På ReMida känns det som en självklarhet att delta där och vi önskar verkligen att vårt arbete här ska genomsyras av hållbarhet, återbruk och framtidstro. I våras hade vi några dagar tillsammans med olika skolklasser i Ålaryds skolmuseum. Tillsammans med en museipedagog och stöd från statens kulturråd ( Skapande skola) kunde vi genomföra "gammaldags skoldag" . Eleverna fick själva vara delaktiga och agera och genom lek och fantasi förflyttade vi oss bakåt i tiden. Under de dagarna ingick även reflektioner och undervisning kring olika material. Vad fanns för 100 år sedan och vad finns i dag? Vi konstaterade att vi har mycket att lära av levnadssätt och förhållningssätt till konsumtion av de som levde för 100 år sedan om vi ska öka möjligheterna för en hållbar framtid. Vi jämförde bl.a. dagens leksaker i plats med den tidens leksaker av trä, kottar och pinnar. Även vår tids kläder som t.ex. fleece, jämfört med den tidens ull och lin.torsdag 2 juni 2016

Är ReMidas arbete möjligt?

På ReMida har vi den här veckan haft lektion kring "Att vara barn för 100 år sedan" tillsammans med en museipedagog. Vi var i ett skolmuseum och prövade gammaldags skoldag, men arbetade också med att jämföra material då och nu.


Hur man t.ex. på ett självklart och ofta nödvändigt sätt tog hand om allt material förut. De textilier som blev slitna kunde få ett nytt liv i t.ex. en matta. 
Direkt efter lektionen åkte jag till Länsstyrelsen på föreläsning och workshop kring "Giftfri förskola" och då kom diskussionen upp kring om det är möjligt att erbjuda saker i förskolan som inte är leksaker, dvs är ReMidas arbete möjligt?
 Visst är det svårt och ibland nästan omöjligt både med köpta leksaker och med spillmaterial att helt säkerställa vad det innehåller. Kemikalieinspektionen var på plats och pratade . De sade att det finns 100 000 olika sorts kemikalier som har komersiell betydelse, samt att ökad produktion av varor kräver mer kemikalier och  att världsekonomin är starkt kopplad till kemikalieproduktionen.
Här tänker jag att ReMida och Kreativa återanvändningscenter har en stor och mycket viktig uppgift att arbeta för ett annat synsätt än det som handlar om kosumtion .Vi tänker att vi är med och främja ett mer miljömedvetet förhållningssätt.
I stället för att enbart konsumera, de i och för sig lockande leksakerna,erbjuder vi ett kreativt material för eget skapande.

Visst kan det vara svårt att motstå de vackra plasthästarna, men räknat i lektid  tror jag ändå att de egentillverkade  djuren ändå kan vinna. Det är ofta roligt och fängslande en lång tid att konstruera eget lekmaterial. De inköpta materialet har en enorm dragningskraft, men den dör ofta fort ut.
 I alla fall kan förskola , skola och fritidshem erbjuda kreativt material som ett komplement till det färdiga lekmaterial som ofta finns hemma.

I stället för att blir helt förtvivlad och stänga igen alla Kreativa Återanvändningscenter, tror jag att samarbetet med dem kan bli en tillgång för en giftfri förskola. Det slängs t.ex. mängder av gjutjärnspannor och köksartiklar i rostfritt. Ett bra och roligt material bl.a. i sandlådan. På vår "Gammaldagsskoldag" jämförde vi det t.ex. med de smidiga , men kanske inte alltid så miljövänliga engångsmuggarna i plast. 

Tänker att det måste vara mer både kreativt och miljövänligt att arbeta med t.ex. trätallrikar ( en uppsågad stock) och faner ( trä kokt i vatten och hyvlat tunt) är att konsumera färdiga leksaker.

trätallrikar tillsammans med vatten

Tänker att detta är ett svårt arbete som vi alla behöver hjälpas åt med och på den första frågan Är ReMidas arbete möjligt? Tror jag absolut att det är det och t.om . NÖDVÄNDIGT!


tisdag 24 maj 2016

ReMida days - i meningsfulla sammanhang

Vi har nu firat ReMida days i Vaggeryds kommun och i år var trätallrikarna i fokus
Alla avdelningar som ingår i Guldgruvans nätverk har arbetet med trätallrikar på olika vis under hela terminen. Trätallrikarna har på så sätt blivit en del av meningsfulla sammanhang. Avdelningen Backen i Hok har cirkustema vilket man kan se på deras tallrikar som inspirerats av cirkusmanegen.Avdelningen Vallen har arbetet med tema hus, vilket man också kan se spår av på deras trätallrikar.
Utställningen av trätallrikar har pågått hela förra veckan och på förskolans dag hade ReMida bjudit in alla Guldgruvans avdelningar i Vaggeryd att särskilt delta.
Det var härligt att se hur aktivt barnen tog del av varandras konstverk.


 En grupp barn slog sig t.ex. ner kring "hustallrikarna" och frågade om de fick leka. Naturligtvis fick de det och vana som de är att använda det som finns runt omkring dem för sin lek, så hade snart kottarna flyttat in i husen!
fredag 29 april 2016

Utforskande och lärande som leder till nya frågor

Tillsammans med träskulptör Ulf Celén lär vi oss mer om TRÄ. Han har bl.a. visat hur vi kan använda vedträn för att blåsa bubblor. När vi för någon vecka sedan hade arbetsplatsträff med en förskoleenhet på ReMida fortsatte vi det utforskandet genom att använda en trätallrik för att göra bubblor med diskmedel. Det gick mycket enklare och blev fler bubblor . Det var ju inte så lång väg att blåsa luften genom trätallriken, som den längre trädbiten. Hur blir det det med sågat/hyvlat trä? Utforskandet fortsatte med mycket annat trämaterial vi kunde hitta på ReMida. 


Det är spännande att som pedagog får tid att stanna upp och fundera, bli nyfiken och att själv få testa.
Utforskandet kan sedan fortsatta tillsammans med barnen.


fredag 1 april 2016

Utforska trätallrikar

När vi var på vår ReMida utbildning i Reggio Emilia var vi mycket i UTFORSKANDET av MATERIALET. Just då hade de tema papper så det var mycket det vi undersökte och utforskade. Det handlade mycket om att bli nyfiken på materian i materialet och inte om att tillverka nya produkter. Hos oss på ReMida i Vaggeryd har vi just nu tema trä och i fokus den här terminen är trätallrikarna. De olika avdelningarna i nätverket Guldgruvan utforska trätallrikarna på massor av olika sätt. De yngsta barnen på förskolan Växthuset testar här vilka spår tallrikarna gör i leran.
På Vaggeryds kommuns kulturfestival kommer vi att visa och berätta mer kring utforskandet.

torsdag 25 februari 2016

Utforska materialetI vår kommun har vi flera avdelningar  från förskolan som ingår i ett nätverk som vi kallar Guldgruvan. Nätverket träffas ca tre gånger /termin och arbetar i nära samarbete med ReMida. Förra terminen arbetade vi mycket med FANER i vårt nätverk, både med barnen, men även vi pedagoger prövade på materialet på våra nätverksträffar. Den här terminen har vi valt TRÄTALLRIKAR som vårt fokus. Pedagogerna fick själva utforska materialet, för att sedan utforska det tillsammans med barnen och när vi träffas nästa gång ska vi delge varandra dokumentationer kring det vi gjort för att byta idéer och tankar med varandra.
Den här veckan har en av nätverkets avdelningar varit på besök på ReMida och bl.a. arbetat med just trätallrikar, men också för att barnen ska få en upplevelse av vad ReMida är för något.
De gick runt i lokalen och konstaterade och kommenterade med jämna mellanrum "att detta har vi HEMMA"  och menade alltså hemma på förskolan : )Vi prövade sedan trätallrikarna i möte med vatten, men även med olja och olika digitala verktyg som elmokamera och "förstoringsägg".

Det är fascinerande hur de stora trästubbarna och tallrikarna flyter, men de små, små spånen sjunker.

måndag 8 februari 2016

Vikingar


Att lära genom materialet


Nu har vi på ReMida tillsammans med elever från Svenarum, Miliseum och museipedagog Elin Ljungqvist lärt oss mer om vikingar. Eleverna har bl.a. tillsammans fått göra modeller av sköldar genom läggcollage. En teknik som gör att materialet enkelt kan plockas bort och användas om och om igen. 

Eftersom blått var en dyr och därför ovanlig färg under vikingartiden, så är den ovanlig även bland elevernas sköldar. Vi lär oss att i mitten var det ofta en "sköldbuckla"

Tillsammans med träskulptör Ulf Celén får eleverna vara med och hugga in ornamentik inspirerat från vikingatiden i en stor ekstock.tisdag 12 januari 2016

SkolgårdskonstEn över 170 år gammal ek har fått ett helt nytt liv tillsammans med träskulptör Ulf Celén och elever på Hjortsjöskolan. En stor bit av stammen och en stor gren har utgjort arbetsmaterial för att skapa konst till skolgården.
 Eleverna var med från första början genom att skissa på olika förslag på hur konstverkets skulle kunna utformas. Idén med handen som gör segertecken var en av skisserna som låg överst i högen av de skisser som skickades till Ulf och som han direkt fastnade för.Tillsammans har sedan Ulf och eleverna utformat detta konstverk genom att hugga fram formen i eken med hjälp av bildhuggarjärn.


Konstverket har blivit en uppskattad och välanvänd samlingsplats på skolgården att klättra, sitta och samlas kring.