fredag 23 september 2016

Hållbar framtid med hjälp av historia


På måndag ska vi delta i Reggio Emilia institutets nätverk kring Hållbar framtid . På ReMida känns det som en självklarhet att delta där och vi önskar verkligen att vårt arbete här ska genomsyras av hållbarhet, återbruk och framtidstro. I våras hade vi några dagar tillsammans med olika skolklasser i Ålaryds skolmuseum. Tillsammans med en museipedagog och stöd från statens kulturråd ( Skapande skola) kunde vi genomföra "gammaldags skoldag" . Eleverna fick själva vara delaktiga och agera och genom lek och fantasi förflyttade vi oss bakåt i tiden. Under de dagarna ingick även reflektioner och undervisning kring olika material. Vad fanns för 100 år sedan och vad finns i dag? Vi konstaterade att vi har mycket att lära av levnadssätt och förhållningssätt till konsumtion av de som levde för 100 år sedan om vi ska öka möjligheterna för en hållbar framtid. Vi jämförde bl.a. dagens leksaker i plats med den tidens leksaker av trä, kottar och pinnar. Även vår tids kläder som t.ex. fleece, jämfört med den tidens ull och lin.