söndag 3 september 2017

Material med agens


"Icke bara människor, utan också ickemänniskor, nonhumans, har agens, det vill säga kan få saker att hända, kan påverka och göra skillnad. Det som brukar förstås som ett passivt objekt, som exempelvis en penna, kan här uti-från actor-network-theory förstås som en aktör. Att tänka sig att något icke mänskligt har agens kan tyckas märkligt. Kan en sak verkligen göra något?"                                                                                         Karin Hultman 2011

ReMida tar hjälp av posthumanisktiska perspektiv och Karin Hultmans avhandling för att koppla teori till den praktik som pågår dagligen på ReMida. Vi är övertygade om att material har agens och att det spelar oerhörd stor roll vilket material vi erbjuder och på vilket sätt det presenteras i vår pedagogiska miljö.
Även om vi dagligen ser "bevis" på detta är det inte helt lätta teorier att förstå och sätta ord på. Vi är därför oerhört glada att Karin Hultman själv kommer och besöker oss för att hjälpa till med detta den 28 och 29 september. Läs mer om det här:


http://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/remida/studiebesok/material-med-agens.html

Vi tänker att detta arbete går hand i hand med projektet "Hållbar framtid", som vi också fokuserar på.
Karin skriver i sin avhandling:
Vidare kan intresset för posthumanistisk teoribildning förstås i ljuset av de intensifierade debatterna om klimatförändringar som kan sägas aktualiserar behovet av teorier som kan förstå naturen som agentisk och går bortom uppdelningar mellan natur och kultur, människor och icke människor.

Vill vi arbeta för en hållbar framtid är det är omöjligt att fortsätta rådande synsätt med människan i centrum. ReMida vill vara med och bidra till en "synvända" där människan istället blir en del av naturen och det som finns runt omkring oss. På det viset kan vi inte fortsätta att använda och "slösa" på material i samma utsträckning som i dag, utan istället visa en  respekt för material och tillgångar. Genom arbetet med återbruksmaterial på ett varsamt tillsammans med barn  och pedagoger hoppas vi kunna bidra på något vis med detta.