tisdag 27 oktober 2015

"Det är försent att ge sig!"


Nina Odegard , pedagogista och doktorand vid Högskolan i Oslo och Akershus. Hon har tidigare arbetat i förskolan och på Kreativt Återanvändningscenter i Grenland. I februari gav hon ut boken "Gjenbruk som kreativ kraft", som sedan kom på svenska i sommar med titeln "Återbrik som kreativ kraft"
Ninas föreläsning kopplade arbetet med återbruksmaterial till tankar kring en hållbar framtid och en syn på oss människor som världsmedborgare. Hon använde sig av den norske  filosofen  Vetlesens ord att " Det är för sent att ge sig" med tanke på vår miljö och en hållbar utveckling, samt hennes egen sons ord " I morgon är i dag och framtiden är nu". Ett av ReMidas tre värdeord är just hållbar utveckling och det är viktigt att arbetet med barn och elever och rest - och spillmaterial får bli något mycket större än ett tidsfördrivande pyssel.

Nina pratade också kring Gunvor Lökkens tankar om att små material inbjuder MIG , medan stora material inbjuder OSS. När de yngsta barnen samlas kring de stora material inbjuder det till ett samspel. Hon lyfte också att när vi erbjuder en stor MÄNGD av material så ger det möjligheter för helt andra saker att hända.

Under föreläsningen pratade hon också kring kreativitet som en chans att få experimentera utan att känna krav på resultat. I samband med det uppmanade hon oss att "luta oss tillbaka" och se vad som sker. Ibland är vi alldeles för ivriga att luta oss fram och fråga barnen vad de gör? I och med det skapar vi en förväntan på barnen som kan göra att de "backar".

Vi fick också följa det fantastiska konstprojektet med" mönstermonstret" där barn tillsammans med en konstnär byggde upp ett stort gemensamt konstverk genom ett "läggcollage" på ett helt golv.


tisdag 20 oktober 2015

ReMida konferens 2015

Nu har vi massor av nya tankar och ny inspiration!


Tillsammans med våra föreläsare från Italien, Norge och Stockholm, samt våra tolkar har vi nu haft ReMida konferens med 400 pedagoger från både vår egen kommun, men också från många olika delar av landet. Från Kungsbacka t.ex. kom en buss med ca 25 personer från olika förvaltningar. Där funderar man nu på att starta upp någon liknande verksamhet. Vi hade också med besökare från bl.a.  Växjö, Gnosjö, Värnamo, Jönköping, Hisingen, Töreboda, Tibro, Gislaved, Härryda, Tenhult, Falkenberg, Södertälje, Örebro. Hultsfred, Mariestad, Skövde mm
Vi kommer på vår blogg att återge några små glimtar från de olika föreläsarna och börjar med Elena Giacopini och Eloisa Di Rocco från Remida i Reggio Emilia.

"Barndomen är ingen fas i livet utan ett sätt att förhålla sig till livet"

De yngsta barnen har många förmågor som man önskar att vi inte ska tappa när vi blir äldre, som t.ex. nyfikenheten och kreativa undersökande.

På ReMida i Reggio Emilia har de under våren arbetat med ett projekt kring mat och hur vi kan ta tillvara på mat för att inte behöva kasta bort den. De hade bl.a. ett projekt kring hur mat kan transporteras på olika sätt och barnen fick designa och konstruera egna behållare för att förflytta mat. I det arbetet involverades också flera restauranger i staden där behållare från ReMida fanns för att göra det möjligt att ta med mat hem som man inte orkar att äta upp. Det är imponerande hur arbetet kring Spillmaterial på Remida i Reggio Emila så ofta inbegriper delar av staden och stora etiska frågor.

tisdag 6 oktober 2015

Nu är det dags! ReMida konferens!
På torsdag och fredag är det ReMida konferens på Skillingehus
( Bangårdgatan 2) i Skillingaryd med möjlighet att besöka ReMida på lunchen och efter konferensen på eftermiddagen.
Konferensen är helt fullbokad med 200 besökare varje dag från olika delar av landet.
Vi tror att det kommer att bli väldigt inspirerande dagar med kanonföreläsare : pedagoger från ReMida i Reggio Emilia,Nina Odegard från Norge och Karin Hultman från Stockholm, samt sist men inte minst pedagoger från Vaggeryds kommun som berättar om sin verksamhet.