Intelligent materialval

Intelligent materialval

   "...dvs ett material som inte tvingar barnen i en viss riktning
    utan som ställer frågor, lockar fram hypoteser och en önskan
    att experimentera." 
                                                                                                        Att göra lärande synligt s. 67 


Vi tror att material och dess placering är av stor betydelse för barns lekande, lärande och undersökande. "Det jag har nära mig det blir jag nyfiken på och vill pröva"...
Vi vill därför ha ett material som lockar till teknik, kreativitet och mod att våga tänka utanför ramar och mallar. Ett material som inte står för rätt eller fel utan för ett ständigt nytänkande och lekfullt skapande.
Vi menar att spillmaterial kan vara ett sådant material.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar