söndag 16 oktober 2016

Respekt för materialet


På Remida arbetar vi ständigt med respekten för materialet. I vårt samhälle med stor konsumtion och förbrukning av material är det av största vikt att påminnas om återbrukstanken.  Vi önskar att vårt material ska användas om och om igen. När vi ordnar workshop på ReMida sammanfogar vi i stort sett aldrig något material utan använder det på andra sätt genom att t.ex. göra läggcollage och ev. spara det genom att ta en bild eller att arbeta med animation, där vi genom att filma materialet ger det liv och rörelse. Något förbud att sammanfoga material från ReMida finns det däremot inte. Det är betydligt bättre att använda material från ReMida för att göra t.ex. sitt julpyssel än att köpa in nytt material att pyssla med. Däremot uppmuntrar vi gärna till gemensamma större projekt där många barn är delaktiga under längre tid med att arbeta med något, som t.ex. en del i temaarbetet.  Det finns en risk när materialet hamnar i ateljén att det blir ett tidsfördrivande pyssel, som läggs på hyllan och tas hem varje eftermiddag, olika skapelser dag efter dag. Blandas olika material och limmas ihop, trä, tyg, papp och metall försvåras återvinningen när ”konstverket” så småningom ska slängas hemma. Detta är som sagt var en ”balansgång”, eftersom vi vet av erfarenhet att många barn gillar att limma, tejpa och skapa,  det kräver eftertänksamhet och reflektion i arbetslaget kring vårt förhållningssätt till materialet.  I stället för att limma knappar, kapsyler och annat på ett papper, som ändå blir för tungt att hänga upp, kanske man kan arbete med att limma papper på papper och knapparna kan användas på annat sätt t.ex. i ett läggcollage

Bildskapande på OH apparaten

Vi har på Remida aldrig hört några protester från barnen när det är dags att plocka ihop och sortera tillbaka det de byggt under dagen. Det känns helt överflödigt att på ReMida skapa nya produkter , samt att erbjuda produkter att ta med hem, det får man göra på så många andra ställen som t.ex. hos tandläkaren och när man äter hamburgare på restaurang. På ReMida arbetar vi istället mycket med att UTFORSKA själva materialet och vara nyfikna på hur det blir i mötet med t.ex. vatten och ljus. Det är upplevelsen, lärandet och nya spännande frågor de får med sig hem.
När jag besökte en förskola förra veckan berättade de att de uppmuntrade barnen att vara rädda om ReMida materialet, som de hade LÅNAT. Tänker att det är en klok inställning att vi LÅNAR material, som sedan någon annan ska använda. Trots att det mesta material har de haft sedan ReMida öppnade för snart fem år sedan, men hela tiden med tanken att när de inte vill använda det längre lämnar de tillbaka det till ReMida och då ska några andra barn få möjlighet att använda det.

Så skulle vi alla tänka om jordens resurser – DE LÅNAR VI!