söndag 24 juni 2018

Möten mellan återbruksmaterial och människor


I samband med den Tyska kulturfestivalen FlotART  fick vi möjligheten att arbeta med barn på en förskola under en dag och det blev väldigt påtagligt hur enkelt det gick utan att kunna samma verbala språk. Vi från ReMida och vår medföljande konstnär Jasmine Cederqvist kan väldigt lite tyska och barnen ingen engelska eller svenska, men det praktiska arbetet med fåglarna blev vårt gemensamma ”språk”. Efterhand kan vi även lära oss några ord verbalt på varandras språk, men i stort är det glädjen i att skapa tillsammans som bidrar till positiva möten. Vår erfarenhet stämmer väl överens med det Nina Odegard skriver i sin bok "Återbruk som Kreativ kraft":


"Att jobba nära material, kanske särskilt återbruksmaterial, föder ständigt nya idéer och problemställningar. Det skapar arenor där miljöfrågor får komma i förgrunden och mötesplatser där demokratiska värden får en central plats. Möten mellan återbruksmaterial och människor är fulla av berättelser om icke-diskriminerande och kreativitetsskapande material som inbjuder till lek och lärande, oberoende av ålder, kön och kultur. "
                                                ( Odegard 2015, sidan 10)
Detta projekt med Flyktfåglar är en del i ett större EU projekt - Time for interaction
måndag 28 maj 2018

#faneramera

Faner är ett fantastiskt spännande och levande material, som vi gärna använder som ett kreativt och pedagogiskt material. Det är ett rent trämaterial ( trä kokt i vatten och sågat tunt, tunt) .
Vi får det från flera olika företag i vår kommun, som t.ex. gör möbler av det. T.ex. den kända Vaggeryds fåtöljen Lamino är t.ex. gjord av faner. Har man inte tillgång till faner går det i många fall att använda pappersremsor. Det som är skillnaden är användningen tillsammans med vatten. Blöter du faneret går det enklare att böja och forma på olika sätt.


Likaså att måla på faner blir annorlunda än att måla på papper, eftersom faneret böjer på sig när det blir blött ( för att sedan plana ut igen när det torka) . Med andra ord ett levande och fascinerande material!
Det är bra att lägga till olika "verktyg " tillsammans med rest-och spillmaterial. det kan vara t.ex. vatten.
Lera tillsammans med faner är också roligt. Skulle leran hinna torka till är det bara att lägga den i blöt när man plockar ihop och sedan går det utmärkt att använda den igen.
Barnen bygger t.ex. kulbanor, där det gäller att leda kulan in i "mål".
Gem är också ett bra material tillsammans med faner ( eller pappersremsor) för att tillfälligt konstruera.

onsdag 25 april 2018

Bordercrossing

 Natur och digitalitet. Teknik och frön. Lärplatta och färg. Analogt och digitalt. 
Utställningen Bordercrossing, som just nu visas i Södertälje lyfter just de fantastiska möjligheter som uppstår när vi för samman olika uttrycksformer, material och tekniker.


ReMida Vaggeryd besökte utställningen för att lära mer och inspireras vidare i vårt arbete.
Ett arbete med HÅLLBAR FRAMTID i fokus.
Utställningen innehåller både vepor och filmer från Reggio Emilia i Italien och material från Södertälje. Till hösten vandrar utställningen vidare till Örebro. Kvar i Södertälje blir "stadsateljéerna". En klok och viktig tanke med utställningen; att lämna bestående spår kvar för stadens barn.
Den digitala tekniken hjälper oss att komma ännu närmare naturmaterialen och skapa en ny relation med dem. Att kunna följa växter i olika stadier från frön till förruttnelse.
Vi på ReMida önskar att vara med och bidra till detta viktiga arbete med att skapa nya tankar och nya förbindelser mellan olika material, människor, tekniker och växtligheter.

torsdag 29 mars 2018

ReMida som resurs på fritidshem

ReMida har ett projekt tillsammans med fritidshemmen i vår kommun. Under hela förra året och även detta år är vi 8 veckor åt gången i varje rektorsområde. Rektorn väljer ut ett av sina fritidshem som ReMida är på ca en eftermiddag /vecka under de åtta veckorna. Det är en fantastisk förmån att återkommande få arbeta med spillmaterial tillsammans . Den här våren har det handlat mycket om spillmaterial tillsammans med digitala verktyg. ReMida har tagit med spillmaterial, som tillsammans med appen iMotion blivit animerad film. På så sätt får materialet nytt liv utan att återbrukas.


Det är ett bra sätt att arbeta med lärplattan och digital teknik eftersom det bjuder in till att samarbeta och hjälpas åt.På det här fritidshemmet arbetade vi i deras byggrum och ReMida materialet lämnades sedan kvar där för fortsatt arbete.


söndag 18 mars 2018

Fler "filurer"
Konstnär och biolog Jasmine Cederqvist möter olika barngrupper i förskolan inom projektet Skapande förskola som stöds av Statens kulturråd.  Genom att återbrukar julgranar skapar barnen fantastiska filurer, som blir användbara i leken på förskolornas gårdar. Några barngrupper har besökt ReMida och arbetat med Jasmine där. Här är några granfilurer på promenad utanför ReMida. Under våren är tanken att vi ska bygga upp en plats utanför ReMida för arbete med naturmaterial och odling, samt kompost.
Granfilurerna blir fantastiskt vackra på många olika sätt, men själva processen runt omkring är minst lika viktig. Det kan handla om att få klippa med en sekatör eller att göra spår i snön eller att bära och släpa något tungt. Lukta grandoft och känna stickiga barr."Granfilurer"

Arbetet med konstnär och biolog Jasmine Cederqvist fortsätter tillsammans med barn i vår kommun med stöd av Statens kulturråd ( Skapande skola och förskola). Barn från Åker och Bondstorps förskola har besök ReMida när Jasmine var på plats. Vi fortsatte att arbeta med några av alla de gamla julgranar som vi samlat in från folk som tänkt slänga dem . Tillsammans med barnen blir det granfilurer med stor personlighet. Vi var under taken vid cykelställen vid ReMida, där vi under våren ska utveckla vår "utomhus ReMida". 

Barnen fick under förmiddagen förutom att arbeta med granfilurerna också arbeta inne på ReMida och titta runt på allt material. Innan de åkte tillbaka till sina förskolor åt vi lunch tillsammans som vi hämtat i Centralköket. Granfilurerna fick efter det åka buss med barnen tillbaka till respektive förskola , där de nu finns kvar för fortsatt lek och skapande.torsdag 15 februari 2018

Nätverka tillsammans

Fantastiskt att få lära av varandra och inspireras genom nätverk!

Välkommen till Södra nätverkets träff
31 maj -1 juni 2018 på Tallnäs kursgård

Södra nätverkets träff är ett sammanhang där du får möjlighet till utbyte och utmaning i din tanke. Vi kommer befinna oss i workshops kring ekologisk känslighet, natur och hållbar framtid. Precis som vi brukar kommer vi att ge tid att tillsammans reflektera kring dokumentationer vi har med från vårt egna sammanhang.
Tallnäs är en kursgård mitt i den småländska naturen i Vaggeryds kommun. Vi kommer delvis att vara utomhus. Konstnär och biolog Jasmine Cederqvist, ateljérista Isabel Wiberg och Remida Vaggeryd kommer att delta. Det kommer också finnas möjlighet att besöka Remida.Vi har ett begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller. Anmäl till katrin.larsson@forskolanaventyret.se. Anmälan är bindande men inte personlig. Det går bra att överlåta till en kollega. Ange namn, kommun, faktureringsadress och förskola i anmälan. Ange även specialkost. Kostnaden är 1125 kr för två dagar och i priset ingår två luncher, kvällssupé och fika båda dagarna.
För de som vill bo över finns möjlighet att boka övernattning på Tallnäs gård :
boende Tallnäs
Övriga boenden i närheten:
Hotell Småland
Skillingaryds gård
Väl Mött!
Med vänlig hälsning pedagogistorna;
Lisa Wijkmark, Katrin Larsson, Sara Hvit Lindstrand, Kerstin Nordenstam & Anna Benfante

söndag 28 januari 2018

Vad kan det bli av en julgran?I stället för att bara slänga bort julgranarna efter julens slut har vi på ReMida och Bullerbyns förskola samlat ihop dem och återbrukat dem i ett konstprojekt. Det har vi gjort tillsammans med konstnär och biolog Jasmine Cederqvist och de barn som är 4 och 5 år på förskolan med stöd av Statens kulturråd i Skapande förskola. Det är enkelt att förundras av en gran, se bara här på bilden ovan där vi sågat granen i olika skikt och varje skikt blir som en stjärna/snöflinga. Förutom att återanvända de gamla julgranarna på förskolans gård har vi även varit i skogen och stiftat mer bekantskap med granskogen nära förskolan.  Vi hittade bl.a. ett "höghus", ett dött träd, som är fullt av liv genom att erbjuda bostad åt många, många hyresgäster.

På gården har julgranarna förvandlats till olika "granfilurer" med otrolig mycket personlighet och karaktär. Filurerna ska nu "bo" kvar på förskolans gård och bli en fortsatt del av barnens lek och skapande.
Det är roligt att släpa omkring på granarna och göra fina spår i snön. Även att klippa med sekatör är kul och går att hålla på med länge, länge.

Av granarna blir det sedan fantastiska "granfilurer" med mycket karaktär och egna personligheter.
Alla filurer "bor " nu på förskolans gård och ska bli en del i fortsatt utelek och skapande.

torsdag 11 januari 2018

Skapande skola och Skapande förskola

Tack vara stöd från Statens kulturråd kan vi erbjuda fantastiska samarbete mellan barn, elever och professionella kulturutövare i "Skapande skola".
För första gången är det nu i vår äntligen möjligt även för barn i förskolan ( 4 -och 5- åringar)
Vi drar i gång redan nu vecka 4 med konstnär Jasmine Cederqvist, som vi arbetat med tillsammans med olika skolor förut. En av Jasmines "specialiteter" är Landart ( förgänglig konst med naturmaterial) och det passar bra ihop med det övergripande tema ;"Hållbar framtid" ,som alla förskolor i Vaggeryds kommun arbetar med.
Vi håller just nu på att samla in gamla julgranar som vi ska återbruka och använda till kreativ konst och lek! Återkom för att följa vårt arbete med det här.