lördag 2 december 2017

Natur och transparens

Ett stort gäng engagerade pedagoger från nätverket "Ett torg" med nätverksledare Per Alnervik har haft träff på ReMida denna veckan. Gemensamt fokus för alla deltagande förskolor är "Hållbar framtid" utifrån Reggio Emilia institutets inbjudan. Växthusets förskola med pedagogerna Viveca Åberg och Carin Wilhelmsson berättade om sitt tema och visade dokumentationer från det arbetet. De arbetar med natur och transparens. De har fått inspiration från tidigare nätverksträffar att lägga till någon kontrast till det tema man valt, som i detta fall natur OCH transparens, istället för enbart natur. 
Under vår nätverksträff reflekterade vi både kring Växthusets dokumentationer, men även kring den dokumentation som var och en hade med sig. Vi ställde allt i relation till begreppet transparens, för att göra det extra "knaprigt", som någon uttryckte det. Transparens går att tänka både konkret i materialet och även mer symboliskt i förhållningssätt .Stundtals blev vi även riktigt filosofiska. För att sammanfatta våra reflektioner och diskussioner byggde vi det vi pratat om med ReMida material i ett läggcollage. 
Det är inte lätt att återge innehåll från nätverksträffar till de som inte deltagit, men vi försöker här att ge några små glimtar i alla fall.