lördag 2 december 2017

Natur och transparens

Ett stort gäng engagerade pedagoger från nätverket "Ett torg" med nätverksledare Per Alnervik har haft träff på ReMida denna veckan. Gemensamt fokus för alla deltagande förskolor är "Hållbar framtid" utifrån Reggio Emilia institutets inbjudan. Växthusets förskola med pedagogerna Viveca Åberg och Carin Wilhelmsson berättade om sitt tema och visade dokumentationer från det arbetet. De arbetar med natur och transparens. De har fått inspiration från tidigare nätverksträffar att lägga till någon kontrast till det tema man valt, som i detta fall natur OCH transparens, istället för enbart natur. 
Under vår nätverksträff reflekterade vi både kring Växthusets dokumentationer, men även kring den dokumentation som var och en hade med sig. Vi ställde allt i relation till begreppet transparens, för att göra det extra "knaprigt", som någon uttryckte det. Transparens går att tänka både konkret i materialet och även mer symboliskt i förhållningssätt .Stundtals blev vi även riktigt filosofiska. För att sammanfatta våra reflektioner och diskussioner byggde vi det vi pratat om med ReMida material i ett läggcollage. 
Det är inte lätt att återge innehåll från nätverksträffar till de som inte deltagit, men vi försöker här att ge några små glimtar i alla fall.


söndag 19 november 2017

Äntligen!


Varje dag när jag passerat det stora, tomma lagret på väg till toaletten har jag tänkt att HÄR vore det roligt att någon gång få chans att utnyttja akustiken och rymden till något kreativt. Förra veckan fick vi chansen! 
Tillsammans med en skolklass från Åkersskola, två professionella dansare, en hemslöjdskonsulent och en ljudkonstnär skapade vi egna instrument av spillmaterial, för att sedan både spela och dansa i den stora lokalen. 

Rytmer och ljud, dans och rörelser. Ljus och skuggor bildade tillsammans en härlig upplevelse.
Hemslöjdskonsulet Maria Eklind och ljudkonstnär Jan Caleklev
När eleverna spelat och dansat klart fortsatte Pia Del Norte Pohjakallio och Ghaith Saleh att dansa och spela in sekvenser till en film. Spännande ljud av Pias skor när hon dansade runt i rummet och vidare in i den stora hissen. En spännande workshop och en början på att utforska vad detta rum kan användas till.torsdag 19 oktober 2017

Land Art


Tack vare pengar från Statens kulturråd inom Skapande skola har vi möjlighet att erbjuda skolor i vår kommun samarbete med professionella kulturutövare. Just nu pågår ett Land Art projekt med konstnär Jasmine Cederqvist.


Vi har arbetat på skolorna i Hok och Svenarum med flera olika Land Art konstverk. I alla de olika konstverken samarbetar eleverna och skapar konst tillsammans. De är roligt och fascinerande att uppleva det goda samarbetet trots att flera av både lärarna och eleverna konstaterade innan de började "vi är nog inte så bra på att samarbeta i vår grupp/klass". Vår förhoppning är att den positiva upplevelsen och känslan av gott samarbete följer med vidare tillbaka in i fortsatt arbete i klassrummet.

I Svenarum har eleverna gjort en stor, stor mandala i pulka backen bredvid skolgården.
När man skapar mandala är det en fördel att börja i mitten och arbeta utåt.

I detta konstverket använde vi oss av långa björkslanor som låg nedsågade i skogskanten, trätallrikar, löv och annat material vi hittade i naturen. Vi kompletterade sedan med tyg lappar från ReMida. De är fastsatta med kardborrband, så att vi enkelt kan ta bort dem när det är dags att plocka tillbaka konstverket. Land Art är ofta förgänglig konst, som kan ligga kvar ett tag, sparas genom foto och sedan genom vind, förmultning eller att vi plockar bort det - försvinner eller förändras. ( Saker vi lägger till som inte är från naturen är givetvis extra viktigt att vi tar hand om och plocka bort).
Genom att arbeta med Land Art vill vi ge eleverna möjlighet att ännu bättre SE det som finns i naturen, arbeta med nyanser och materialens olika egenskaper.

konstnär Jasmine Cederqvist

söndag 3 september 2017

Material med agens


"Icke bara människor, utan också ickemänniskor, nonhumans, har agens, det vill säga kan få saker att hända, kan påverka och göra skillnad. Det som brukar förstås som ett passivt objekt, som exempelvis en penna, kan här uti-från actor-network-theory förstås som en aktör. Att tänka sig att något icke mänskligt har agens kan tyckas märkligt. Kan en sak verkligen göra något?"                                                                                         Karin Hultman 2011

ReMida tar hjälp av posthumanisktiska perspektiv och Karin Hultmans avhandling för att koppla teori till den praktik som pågår dagligen på ReMida. Vi är övertygade om att material har agens och att det spelar oerhörd stor roll vilket material vi erbjuder och på vilket sätt det presenteras i vår pedagogiska miljö.
Även om vi dagligen ser "bevis" på detta är det inte helt lätta teorier att förstå och sätta ord på. Vi är därför oerhört glada att Karin Hultman själv kommer och besöker oss för att hjälpa till med detta den 28 och 29 september. Läs mer om det här:


http://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/remida/studiebesok/material-med-agens.html

Vi tänker att detta arbete går hand i hand med projektet "Hållbar framtid", som vi också fokuserar på.
Karin skriver i sin avhandling:
Vidare kan intresset för posthumanistisk teoribildning förstås i ljuset av de intensifierade debatterna om klimatförändringar som kan sägas aktualiserar behovet av teorier som kan förstå naturen som agentisk och går bortom uppdelningar mellan natur och kultur, människor och icke människor.

Vill vi arbeta för en hållbar framtid är det är omöjligt att fortsätta rådande synsätt med människan i centrum. ReMida vill vara med och bidra till en "synvända" där människan istället blir en del av naturen och det som finns runt omkring oss. På det viset kan vi inte fortsätta att använda och "slösa" på material i samma utsträckning som i dag, utan istället visa en  respekt för material och tillgångar. Genom arbetet med återbruksmaterial på ett varsamt tillsammans med barn  och pedagoger hoppas vi kunna bidra på något vis med detta.

tisdag 6 juni 2017

"Time-for -interaction"ReMida har äntligen kunnat arbeta tillsammans med en konstnär "ute i samhället" tack vare ett EU projekt som kallas "Time-for -interaction". Det är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Österrike och Tyskland inom LEADER.


Under två veckors tid har ReMida flyttat ut till bostadsområdet Saturnus i Skillingaryd tillsammans med konstnär Jasmine Cederqvist.Där har vi bjudit in alla som bor i området att vara med och skapa sin egna unika fågel i metall genom att dekorera den med dekorfilm. Alla fåglar ska sedan sättas upp på husfasaderna i en gemensam flock/konstverk. Tanken med fåglarna är symbolisk: fåglar tillhör inget speciellt land och känner inga landsgränser,de flyttar dit de vill.
Vi funderar också kring varför flyttar fåglar? Varför flyttar människor? Vad är det för skillnad på att flytta och att fly?
Tanken med projektet är också att skapa en positiv mötesplats i bostadsområdet där alla som bor kan mötas och arbeta med något praktiskt och samtidigt får chans att prata med sin granne. Alla delar är viktiga för att skapa ett stort, gemensamt konstverk. 
lördag 25 mars 2017

"Flyktfåglar"


Vi har nu påbörjat vårt projekt "Flyktfåglar" tillsammans med konstnär Jasmine Cederqvist. Elever och lärare  på Svenarums skola ska skapa ett gemensamt konstverk, som ska pryda skolan. Var och en får dekorera sin egen fågel i galvaniserad plåt med dekorplast. Det gör de med hjälp av tekniken "måla med sax". Tekniken är inspirerad av den franske konstnären Henri Matisse och innebär att alla mönster klipps ut i färgade fält.

 Alla fåglar blir unika och ska sedan ingå i den stora flocken. 


I samband med projektet pratar vi om flytt och flykt, varför flyttar fåglar? Varför flyttar människor?
Flyttfåglar "tillhör" inget land och känner inga landsgränser.


tisdag 28 februari 2017

Hållbar framtid

ReMidas arbete består av "tre ben": estetik, pedagogik och hållbar utveckling ( ekologi benämner de det i Italien). Vi är därför glada att all personal inom förskolan i Vaggeryds kommun nu påbörjar ett treårigt utvecklingsarbete som heter "Hållbar framtid" I går startade vi upp med en gemensam föreläsning med Sanne Björklund från "Gröntänk".
Vi tror och hoppas att ReMida ska kunna bli en resurs i detta arbete. 
I Sannes bok "Lärande för hållbar utveckling i förskolan" ( 2014) kan vi läsa på sidan 31:

Vi behöver tänka nytt och tänka något annat än tidigare. Därför är det viktigt att vi också ger utrymme för möjligheten att öva sig i kreativt tänkande.Att reproducera kunskap generationer emellan måste fortfarande vara en del av lärandet. Men att ifrågasätta och sätta i gång processer som utmanar redan känd kunskap är absolut nödvändigt för att vi ska kunna förändra, och det är förändring som krävs för att vi ska kunna skapa en hållbar utveckling.


ReMida önskar vara med och så frön av kreativitet i skolor, förskolor och fritidshem. Det ska vara tillåtet och önskvärt med nya tankar och idéer. Genom att använda rest-och spillmaterial kan vi bidra till modet hos barn och elever att "tänka utan för ramar och boxar". Rest- och spillmaterialet bjuder in till att tänka själv, det finns inga mallar eller givna lösningar. Ett material som inte står för ett rätt eller fel utan för ett ständigt nytänkande och lekfullt skapande, som kan bidra till mer möjlighetstänkande!
ReMida arbetar också med konstnärer på olika sätt tillsammans med barn och elever, vilket vi hoppas kan bidra till ett förändrat lärande och ny syn på kunskap.