tisdag 6 juni 2017

"Time-for -interaction"ReMida har äntligen kunnat arbeta tillsammans med en konstnär "ute i samhället" tack vare ett EU projekt som kallas "Time-for -interaction". Det är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Österrike och Tyskland inom LEADER.


Under två veckors tid har ReMida flyttat ut till bostadsområdet Saturnus i Skillingaryd tillsammans med konstnär Jasmine Cederqvist.Där har vi bjudit in alla som bor i området att vara med och skapa sin egna unika fågel i metall genom att dekorera den med dekorfilm. Alla fåglar ska sedan sättas upp på husfasaderna i en gemensam flock/konstverk. Tanken med fåglarna är symbolisk: fåglar tillhör inget speciellt land och känner inga landsgränser,de flyttar dit de vill.
Vi funderar också kring varför flyttar fåglar? Varför flyttar människor? Vad är det för skillnad på att flytta och att fly?
Tanken med projektet är också att skapa en positiv mötesplats i bostadsområdet där alla som bor kan mötas och arbeta med något praktiskt och samtidigt får chans att prata med sin granne. Alla delar är viktiga för att skapa ett stort, gemensamt konstverk. 
lördag 25 mars 2017

"Flyktfåglar"


Vi har nu påbörjat vårt projekt "Flyktfåglar" tillsammans med konstnär Jasmine Cederqvist. Elever och lärare  på Svenarums skola ska skapa ett gemensamt konstverk, som ska pryda skolan. Var och en får dekorera sin egen fågel i galvaniserad plåt med dekorplast. Det gör de med hjälp av tekniken "måla med sax". Tekniken är inspirerad av den franske konstnären Henri Matisse och innebär att alla mönster klipps ut i färgade fält.

 Alla fåglar blir unika och ska sedan ingå i den stora flocken. 


I samband med projektet pratar vi om flytt och flykt, varför flyttar fåglar? Varför flyttar människor?
Flyttfåglar "tillhör" inget land och känner inga landsgränser.


tisdag 28 februari 2017

Hållbar framtid

ReMidas arbete består av "tre ben": estetik, pedagogik och hållbar utveckling ( ekologi benämner de det i Italien). Vi är därför glada att all personal inom förskolan i Vaggeryds kommun nu påbörjar ett treårigt utvecklingsarbete som heter "Hållbar framtid" I går startade vi upp med en gemensam föreläsning med Sanne Björklund från "Gröntänk".
Vi tror och hoppas att ReMida ska kunna bli en resurs i detta arbete. 
I Sannes bok "Lärande för hållbar utveckling i förskolan" ( 2014) kan vi läsa på sidan 31:

Vi behöver tänka nytt och tänka något annat än tidigare. Därför är det viktigt att vi också ger utrymme för möjligheten att öva sig i kreativt tänkande.Att reproducera kunskap generationer emellan måste fortfarande vara en del av lärandet. Men att ifrågasätta och sätta i gång processer som utmanar redan känd kunskap är absolut nödvändigt för att vi ska kunna förändra, och det är förändring som krävs för att vi ska kunna skapa en hållbar utveckling.


ReMida önskar vara med och så frön av kreativitet i skolor, förskolor och fritidshem. Det ska vara tillåtet och önskvärt med nya tankar och idéer. Genom att använda rest-och spillmaterial kan vi bidra till modet hos barn och elever att "tänka utan för ramar och boxar". Rest- och spillmaterialet bjuder in till att tänka själv, det finns inga mallar eller givna lösningar. Ett material som inte står för ett rätt eller fel utan för ett ständigt nytänkande och lekfullt skapande, som kan bidra till mer möjlighetstänkande!
ReMida arbetar också med konstnärer på olika sätt tillsammans med barn och elever, vilket vi hoppas kan bidra till ett förändrat lärande och ny syn på kunskap.