torsdag 2 juni 2016

Är ReMidas arbete möjligt?

På ReMida har vi den här veckan haft lektion kring "Att vara barn för 100 år sedan" tillsammans med en museipedagog. Vi var i ett skolmuseum och prövade gammaldags skoldag, men arbetade också med att jämföra material då och nu.


Hur man t.ex. på ett självklart och ofta nödvändigt sätt tog hand om allt material förut. De textilier som blev slitna kunde få ett nytt liv i t.ex. en matta. 
Direkt efter lektionen åkte jag till Länsstyrelsen på föreläsning och workshop kring "Giftfri förskola" och då kom diskussionen upp kring om det är möjligt att erbjuda saker i förskolan som inte är leksaker, dvs är ReMidas arbete möjligt?
 Visst är det svårt och ibland nästan omöjligt både med köpta leksaker och med spillmaterial att helt säkerställa vad det innehåller. Kemikalieinspektionen var på plats och pratade . De sade att det finns 100 000 olika sorts kemikalier som har komersiell betydelse, samt att ökad produktion av varor kräver mer kemikalier och  att världsekonomin är starkt kopplad till kemikalieproduktionen.
Här tänker jag att ReMida och Kreativa återanvändningscenter har en stor och mycket viktig uppgift att arbeta för ett annat synsätt än det som handlar om kosumtion .Vi tänker att vi är med och främja ett mer miljömedvetet förhållningssätt.
I stället för att enbart konsumera, de i och för sig lockande leksakerna,erbjuder vi ett kreativt material för eget skapande.

Visst kan det vara svårt att motstå de vackra plasthästarna, men räknat i lektid  tror jag ändå att de egentillverkade  djuren ändå kan vinna. Det är ofta roligt och fängslande en lång tid att konstruera eget lekmaterial. De inköpta materialet har en enorm dragningskraft, men den dör ofta fort ut.
 I alla fall kan förskola , skola och fritidshem erbjuda kreativt material som ett komplement till det färdiga lekmaterial som ofta finns hemma.

I stället för att blir helt förtvivlad och stänga igen alla Kreativa Återanvändningscenter, tror jag att samarbetet med dem kan bli en tillgång för en giftfri förskola. Det slängs t.ex. mängder av gjutjärnspannor och köksartiklar i rostfritt. Ett bra och roligt material bl.a. i sandlådan. På vår "Gammaldagsskoldag" jämförde vi det t.ex. med de smidiga , men kanske inte alltid så miljövänliga engångsmuggarna i plast. 

Tänker att det måste vara mer både kreativt och miljövänligt att arbeta med t.ex. trätallrikar ( en uppsågad stock) och faner ( trä kokt i vatten och hyvlat tunt) är att konsumera färdiga leksaker.

trätallrikar tillsammans med vatten

Tänker att detta är ett svårt arbete som vi alla behöver hjälpas åt med och på den första frågan Är ReMidas arbete möjligt? Tror jag absolut att det är det och t.om . NÖDVÄNDIGT!