lördag 25 mars 2017

"Flyktfåglar"


Vi har nu påbörjat vårt projekt "Flyktfåglar" tillsammans med konstnär Jasmine Cederqvist. Elever och lärare  på Svenarums skola ska skapa ett gemensamt konstverk, som ska pryda skolan. Var och en får dekorera sin egen fågel i galvaniserad plåt med dekorplast. Det gör de med hjälp av tekniken "måla med sax". Tekniken är inspirerad av den franske konstnären Henri Matisse och innebär att alla mönster klipps ut i färgade fält.

 Alla fåglar blir unika och ska sedan ingå i den stora flocken. 


I samband med projektet pratar vi om flytt och flykt, varför flyttar fåglar? Varför flyttar människor?
Flyttfåglar "tillhör" inget land och känner inga landsgränser.


tisdag 28 februari 2017

Hållbar framtid

ReMidas arbete består av "tre ben": estetik, pedagogik och hållbar utveckling ( ekologi benämner de det i Italien). Vi är därför glada att all personal inom förskolan i Vaggeryds kommun nu påbörjar ett treårigt utvecklingsarbete som heter "Hållbar framtid" I går startade vi upp med en gemensam föreläsning med Sanne Björklund från "Gröntänk".
Vi tror och hoppas att ReMida ska kunna bli en resurs i detta arbete. 
I Sannes bok "Lärande för hållbar utveckling i förskolan" ( 2014) kan vi läsa på sidan 31:

Vi behöver tänka nytt och tänka något annat än tidigare. Därför är det viktigt att vi också ger utrymme för möjligheten att öva sig i kreativt tänkande.Att reproducera kunskap generationer emellan måste fortfarande vara en del av lärandet. Men att ifrågasätta och sätta i gång processer som utmanar redan känd kunskap är absolut nödvändigt för att vi ska kunna förändra, och det är förändring som krävs för att vi ska kunna skapa en hållbar utveckling.


ReMida önskar vara med och så frön av kreativitet i skolor, förskolor och fritidshem. Det ska vara tillåtet och önskvärt med nya tankar och idéer. Genom att använda rest-och spillmaterial kan vi bidra till modet hos barn och elever att "tänka utan för ramar och boxar". Rest- och spillmaterialet bjuder in till att tänka själv, det finns inga mallar eller givna lösningar. Ett material som inte står för ett rätt eller fel utan för ett ständigt nytänkande och lekfullt skapande, som kan bidra till mer möjlighetstänkande!
ReMida arbetar också med konstnärer på olika sätt tillsammans med barn och elever, vilket vi hoppas kan bidra till ett förändrat lärande och ny syn på kunskap.

tisdag 13 december 2016

En 172 år gammal ek, en träskulptör, massor av elever, 2½ års arbete

För 2½ år sedan sågades denna eken ner i Jönköping, pga att det skulle byggas på den platsen. ReMida fick ta del av eken för att tillsammans med träskulptör Ulf Celén och elever arbeta med den på olika sätt. Eken hamnade på parkeringen utanför ReMida. 


Det första konstverk vi gjorde blev skolgårdskonst till Hjortsjöskolan. Ett konstverk som man både kan sitta och klättra på. Alla konstverk är inspirerade av elevernas egna skisser och de är elever som också har huggt med bildhuggarjärn och målat.
Det andra konstverket är gjort på Sörgårdsskolan under deras temavecka kring sagoväsen. Det är en grenar som sågats tunt i skivor och barnens egna sagoväsen som huggts in.
En stor del av stammen har blivit till detta djur/soffa/vikingabåt som finns utanför ReMida. Det är många olika klasser som varit här och arbetat med den.
På Fågelforsskolan 6-9 finns dessa fantasyfigurer i biblioteket. Två av ekens grenar.
Svenarums skola har arbetat med mindre grenar från eken och inspirerats av de olika formerna för att skapa egna krokar och förgylla dem med äkta guld.

Hela detta projekt med eken är ett Skapande skola projekt som finasieras av Statens kulturråd.

Det är fantastiska konstverk som skapats, men det mest fantastiska är alla MÖTEN, mellan elever, träskulptör, verktyg, material och fantasi.onsdag 16 november 2016

Ditt bästa lekminne

Vilket är ditt bästa lekminne? är en fråga vi bruka ställa både när vi har föräldramöten på ReMida och till olika personalgrupper. De flesta gångerna har vi använt oss av en reflektionsmodell som vi kallar för "karusellen", vilket innebär kort svarstid. Du ska svara det som först "dyker upp" och inte ägna tid åt fina formuleringar. När vi har läst många,många av de här svaren kan vi sammanfatta att det som ofta återkommer är olika lekar utomhus, i skogen, naturen,  vid bäcken, klätterträdet, bygga koja, bollsporter och liknande Väldigt, väldigt sällan är det någon som nämner någon speciell leksak eller teknisk "apparat"som spontant dyker upp som bästa lekminne. Det är med andra ord svårt att "köpa sig bra lekminnen". Kan vara bra att påminna sig om nu när julklappstiderna närmar sig. 

söndag 16 oktober 2016

Respekt för materialet


På Remida arbetar vi ständigt med respekten för materialet. I vårt samhälle med stor konsumtion och förbrukning av material är det av största vikt att påminnas om återbrukstanken.  Vi önskar att vårt material ska användas om och om igen. När vi ordnar workshop på ReMida sammanfogar vi i stort sett aldrig något material utan använder det på andra sätt genom att t.ex. göra läggcollage och ev. spara det genom att ta en bild eller att arbeta med animation, där vi genom att filma materialet ger det liv och rörelse. Något förbud att sammanfoga material från ReMida finns det däremot inte. Det är betydligt bättre att använda material från ReMida för att göra t.ex. sitt julpyssel än att köpa in nytt material att pyssla med. Däremot uppmuntrar vi gärna till gemensamma större projekt där många barn är delaktiga under längre tid med att arbeta med något, som t.ex. en del i temaarbetet.  Det finns en risk när materialet hamnar i ateljén att det blir ett tidsfördrivande pyssel, som läggs på hyllan och tas hem varje eftermiddag, olika skapelser dag efter dag. Blandas olika material och limmas ihop, trä, tyg, papp och metall försvåras återvinningen när ”konstverket” så småningom ska slängas hemma. Detta är som sagt var en ”balansgång”, eftersom vi vet av erfarenhet att många barn gillar att limma, tejpa och skapa,  det kräver eftertänksamhet och reflektion i arbetslaget kring vårt förhållningssätt till materialet.  I stället för att limma knappar, kapsyler och annat på ett papper, som ändå blir för tungt att hänga upp, kanske man kan arbete med att limma papper på papper och knapparna kan användas på annat sätt t.ex. i ett läggcollage

Bildskapande på OH apparaten

Vi har på Remida aldrig hört några protester från barnen när det är dags att plocka ihop och sortera tillbaka det de byggt under dagen. Det känns helt överflödigt att på ReMida skapa nya produkter , samt att erbjuda produkter att ta med hem, det får man göra på så många andra ställen som t.ex. hos tandläkaren och när man äter hamburgare på restaurang. På ReMida arbetar vi istället mycket med att UTFORSKA själva materialet och vara nyfikna på hur det blir i mötet med t.ex. vatten och ljus. Det är upplevelsen, lärandet och nya spännande frågor de får med sig hem.
När jag besökte en förskola förra veckan berättade de att de uppmuntrade barnen att vara rädda om ReMida materialet, som de hade LÅNAT. Tänker att det är en klok inställning att vi LÅNAR material, som sedan någon annan ska använda. Trots att det mesta material har de haft sedan ReMida öppnade för snart fem år sedan, men hela tiden med tanken att när de inte vill använda det längre lämnar de tillbaka det till ReMida och då ska några andra barn få möjlighet att använda det.

Så skulle vi alla tänka om jordens resurser – DE LÅNAR VI!

fredag 23 september 2016

Hållbar framtid med hjälp av historia


På måndag ska vi delta i Reggio Emilia institutets nätverk kring Hållbar framtid . På ReMida känns det som en självklarhet att delta där och vi önskar verkligen att vårt arbete här ska genomsyras av hållbarhet, återbruk och framtidstro. I våras hade vi några dagar tillsammans med olika skolklasser i Ålaryds skolmuseum. Tillsammans med en museipedagog och stöd från statens kulturråd ( Skapande skola) kunde vi genomföra "gammaldags skoldag" . Eleverna fick själva vara delaktiga och agera och genom lek och fantasi förflyttade vi oss bakåt i tiden. Under de dagarna ingick även reflektioner och undervisning kring olika material. Vad fanns för 100 år sedan och vad finns i dag? Vi konstaterade att vi har mycket att lära av levnadssätt och förhållningssätt till konsumtion av de som levde för 100 år sedan om vi ska öka möjligheterna för en hållbar framtid. Vi jämförde bl.a. dagens leksaker i plats med den tidens leksaker av trä, kottar och pinnar. Även vår tids kläder som t.ex. fleece, jämfört med den tidens ull och lin.torsdag 2 juni 2016

Är ReMidas arbete möjligt?

På ReMida har vi den här veckan haft lektion kring "Att vara barn för 100 år sedan" tillsammans med en museipedagog. Vi var i ett skolmuseum och prövade gammaldags skoldag, men arbetade också med att jämföra material då och nu.


Hur man t.ex. på ett självklart och ofta nödvändigt sätt tog hand om allt material förut. De textilier som blev slitna kunde få ett nytt liv i t.ex. en matta. 
Direkt efter lektionen åkte jag till Länsstyrelsen på föreläsning och workshop kring "Giftfri förskola" och då kom diskussionen upp kring om det är möjligt att erbjuda saker i förskolan som inte är leksaker, dvs är ReMidas arbete möjligt?
 Visst är det svårt och ibland nästan omöjligt både med köpta leksaker och med spillmaterial att helt säkerställa vad det innehåller. Kemikalieinspektionen var på plats och pratade . De sade att det finns 100 000 olika sorts kemikalier som har komersiell betydelse, samt att ökad produktion av varor kräver mer kemikalier och  att världsekonomin är starkt kopplad till kemikalieproduktionen.
Här tänker jag att ReMida och Kreativa återanvändningscenter har en stor och mycket viktig uppgift att arbeta för ett annat synsätt än det som handlar om kosumtion .Vi tänker att vi är med och främja ett mer miljömedvetet förhållningssätt.
I stället för att enbart konsumera, de i och för sig lockande leksakerna,erbjuder vi ett kreativt material för eget skapande.

Visst kan det vara svårt att motstå de vackra plasthästarna, men räknat i lektid  tror jag ändå att de egentillverkade  djuren ändå kan vinna. Det är ofta roligt och fängslande en lång tid att konstruera eget lekmaterial. De inköpta materialet har en enorm dragningskraft, men den dör ofta fort ut.
 I alla fall kan förskola , skola och fritidshem erbjuda kreativt material som ett komplement till det färdiga lekmaterial som ofta finns hemma.

I stället för att blir helt förtvivlad och stänga igen alla Kreativa Återanvändningscenter, tror jag att samarbetet med dem kan bli en tillgång för en giftfri förskola. Det slängs t.ex. mängder av gjutjärnspannor och köksartiklar i rostfritt. Ett bra och roligt material bl.a. i sandlådan. På vår "Gammaldagsskoldag" jämförde vi det t.ex. med de smidiga , men kanske inte alltid så miljövänliga engångsmuggarna i plast. 

Tänker att det måste vara mer både kreativt och miljövänligt att arbeta med t.ex. trätallrikar ( en uppsågad stock) och faner ( trä kokt i vatten och hyvlat tunt) är att konsumera färdiga leksaker.

trätallrikar tillsammans med vatten

Tänker att detta är ett svårt arbete som vi alla behöver hjälpas åt med och på den första frågan Är ReMidas arbete möjligt? Tror jag absolut att det är det och t.om . NÖDVÄNDIGT!