torsdag 15 februari 2018

Nätverka tillsammans

Fantastiskt att få lära av varandra och inspireras genom nätverk!

Välkommen till Södra nätverkets träff
31 maj -1 juni 2018 på Tallnäs kursgård

Södra nätverkets träff är ett sammanhang där du får möjlighet till utbyte och utmaning i din tanke. Vi kommer befinna oss i workshops kring ekologisk känslighet, natur och hållbar framtid. Precis som vi brukar kommer vi att ge tid att tillsammans reflektera kring dokumentationer vi har med från vårt egna sammanhang.
Tallnäs är en kursgård mitt i den småländska naturen i Vaggeryds kommun. Vi kommer delvis att vara utomhus. Konstnär och biolog Jasmine Cederqvist, ateljérista Isabel Wiberg och Remida Vaggeryd kommer att delta. Det kommer också finnas möjlighet att besöka Remida.Vi har ett begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller. Anmäl till katrin.larsson@forskolanaventyret.se. Anmälan är bindande men inte personlig. Det går bra att överlåta till en kollega. Ange namn, kommun, faktureringsadress och förskola i anmälan. Ange även specialkost. Kostnaden är 1125 kr för två dagar och i priset ingår två luncher, kvällssupé och fika båda dagarna.
För de som vill bo över finns möjlighet att boka övernattning på Tallnäs gård :
boende Tallnäs
Övriga boenden i närheten:
Hotell Småland
Skillingaryds gård
Väl Mött!
Med vänlig hälsning pedagogistorna;
Lisa Wijkmark, Katrin Larsson, Sara Hvit Lindstrand, Kerstin Nordenstam & Anna Benfante

söndag 28 januari 2018

Vad kan det bli av en julgran?I stället för att bara slänga bort julgranarna efter julens slut har vi på ReMida och Bullerbyns förskola samlat ihop dem och återbrukat dem i ett konstprojekt. Det har vi gjort tillsammans med konstnär och biolog Jasmine Cederqvist och de barn som är 4 och 5 år på förskolan med stöd av Statens kulturråd i Skapande förskola. Det är enkelt att förundras av en gran, se bara här på bilden ovan där vi sågat granen i olika skikt och varje skikt blir som en stjärna/snöflinga. Förutom att återanvända de gamla julgranarna på förskolans gård har vi även varit i skogen och stiftat mer bekantskap med granskogen nära förskolan.  Vi hittade bl.a. ett "höghus", ett dött träd, som är fullt av liv genom att erbjuda bostad åt många, många hyresgäster.

På gården har julgranarna förvandlats till olika "granfilurer" med otrolig mycket personlighet och karaktär. Filurerna ska nu "bo" kvar på förskolans gård och bli en fortsatt del av barnens lek och skapande.
Det är roligt att släpa omkring på granarna och göra fina spår i snön. Även att klippa med sekatör är kul och går att hålla på med länge, länge.

Av granarna blir det sedan fantastiska "granfilurer" med mycket karaktär och egna personligheter.
Alla filurer "bor " nu på förskolans gård och ska bli en del i fortsatt utelek och skapande.

torsdag 11 januari 2018

Skapande skola och Skapande förskola

Tack vara stöd från Statens kulturråd kan vi erbjuda fantastiska samarbete mellan barn, elever och professionella kulturutövare i "Skapande skola".
För första gången är det nu i vår äntligen möjligt även för barn i förskolan ( 4 -och 5- åringar)
Vi drar i gång redan nu vecka 4 med konstnär Jasmine Cederqvist, som vi arbetat med tillsammans med olika skolor förut. En av Jasmines "specialiteter" är Landart ( förgänglig konst med naturmaterial) och det passar bra ihop med det övergripande tema ;"Hållbar framtid" ,som alla förskolor i Vaggeryds kommun arbetar med.
Vi håller just nu på att samla in gamla julgranar som vi ska återbruka och använda till kreativ konst och lek! Återkom för att följa vårt arbete med det här.lördag 2 december 2017

Natur och transparens

Ett stort gäng engagerade pedagoger från nätverket "Ett torg" med nätverksledare Per Alnervik har haft träff på ReMida denna veckan. Gemensamt fokus för alla deltagande förskolor är "Hållbar framtid" utifrån Reggio Emilia institutets inbjudan. Växthusets förskola med pedagogerna Viveca Åberg och Carin Wilhelmsson berättade om sitt tema och visade dokumentationer från det arbetet. De arbetar med natur och transparens. De har fått inspiration från tidigare nätverksträffar att lägga till någon kontrast till det tema man valt, som i detta fall natur OCH transparens, istället för enbart natur. 
Under vår nätverksträff reflekterade vi både kring Växthusets dokumentationer, men även kring den dokumentation som var och en hade med sig. Vi ställde allt i relation till begreppet transparens, för att göra det extra "knaprigt", som någon uttryckte det. Transparens går att tänka både konkret i materialet och även mer symboliskt i förhållningssätt .Stundtals blev vi även riktigt filosofiska. För att sammanfatta våra reflektioner och diskussioner byggde vi det vi pratat om med ReMida material i ett läggcollage. 
Det är inte lätt att återge innehåll från nätverksträffar till de som inte deltagit, men vi försöker här att ge några små glimtar i alla fall.


söndag 19 november 2017

Äntligen!


Varje dag när jag passerat det stora, tomma lagret på väg till toaletten har jag tänkt att HÄR vore det roligt att någon gång få chans att utnyttja akustiken och rymden till något kreativt. Förra veckan fick vi chansen! 
Tillsammans med en skolklass från Åkersskola, två professionella dansare, en hemslöjdskonsulent och en ljudkonstnär skapade vi egna instrument av spillmaterial, för att sedan både spela och dansa i den stora lokalen. 

Rytmer och ljud, dans och rörelser. Ljus och skuggor bildade tillsammans en härlig upplevelse.
Hemslöjdskonsulet Maria Eklind och ljudkonstnär Jan Caleklev
När eleverna spelat och dansat klart fortsatte Pia Del Norte Pohjakallio och Ghaith Saleh att dansa och spela in sekvenser till en film. Spännande ljud av Pias skor när hon dansade runt i rummet och vidare in i den stora hissen. En spännande workshop och en början på att utforska vad detta rum kan användas till.torsdag 19 oktober 2017

Land Art


Tack vare pengar från Statens kulturråd inom Skapande skola har vi möjlighet att erbjuda skolor i vår kommun samarbete med professionella kulturutövare. Just nu pågår ett Land Art projekt med konstnär Jasmine Cederqvist.


Vi har arbetat på skolorna i Hok och Svenarum med flera olika Land Art konstverk. I alla de olika konstverken samarbetar eleverna och skapar konst tillsammans. De är roligt och fascinerande att uppleva det goda samarbetet trots att flera av både lärarna och eleverna konstaterade innan de började "vi är nog inte så bra på att samarbeta i vår grupp/klass". Vår förhoppning är att den positiva upplevelsen och känslan av gott samarbete följer med vidare tillbaka in i fortsatt arbete i klassrummet.

I Svenarum har eleverna gjort en stor, stor mandala i pulka backen bredvid skolgården.
När man skapar mandala är det en fördel att börja i mitten och arbeta utåt.

I detta konstverket använde vi oss av långa björkslanor som låg nedsågade i skogskanten, trätallrikar, löv och annat material vi hittade i naturen. Vi kompletterade sedan med tyg lappar från ReMida. De är fastsatta med kardborrband, så att vi enkelt kan ta bort dem när det är dags att plocka tillbaka konstverket. Land Art är ofta förgänglig konst, som kan ligga kvar ett tag, sparas genom foto och sedan genom vind, förmultning eller att vi plockar bort det - försvinner eller förändras. ( Saker vi lägger till som inte är från naturen är givetvis extra viktigt att vi tar hand om och plocka bort).
Genom att arbeta med Land Art vill vi ge eleverna möjlighet att ännu bättre SE det som finns i naturen, arbeta med nyanser och materialens olika egenskaper.

konstnär Jasmine Cederqvist

söndag 3 september 2017

Material med agens


"Icke bara människor, utan också ickemänniskor, nonhumans, har agens, det vill säga kan få saker att hända, kan påverka och göra skillnad. Det som brukar förstås som ett passivt objekt, som exempelvis en penna, kan här uti-från actor-network-theory förstås som en aktör. Att tänka sig att något icke mänskligt har agens kan tyckas märkligt. Kan en sak verkligen göra något?"                                                                                         Karin Hultman 2011

ReMida tar hjälp av posthumanisktiska perspektiv och Karin Hultmans avhandling för att koppla teori till den praktik som pågår dagligen på ReMida. Vi är övertygade om att material har agens och att det spelar oerhörd stor roll vilket material vi erbjuder och på vilket sätt det presenteras i vår pedagogiska miljö.
Även om vi dagligen ser "bevis" på detta är det inte helt lätta teorier att förstå och sätta ord på. Vi är därför oerhört glada att Karin Hultman själv kommer och besöker oss för att hjälpa till med detta den 28 och 29 september. Läs mer om det här:


http://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/remida/studiebesok/material-med-agens.html

Vi tänker att detta arbete går hand i hand med projektet "Hållbar framtid", som vi också fokuserar på.
Karin skriver i sin avhandling:
Vidare kan intresset för posthumanistisk teoribildning förstås i ljuset av de intensifierade debatterna om klimatförändringar som kan sägas aktualiserar behovet av teorier som kan förstå naturen som agentisk och går bortom uppdelningar mellan natur och kultur, människor och icke människor.

Vill vi arbeta för en hållbar framtid är det är omöjligt att fortsätta rådande synsätt med människan i centrum. ReMida vill vara med och bidra till en "synvända" där människan istället blir en del av naturen och det som finns runt omkring oss. På det viset kan vi inte fortsätta att använda och "slösa" på material i samma utsträckning som i dag, utan istället visa en  respekt för material och tillgångar. Genom arbetet med återbruksmaterial på ett varsamt tillsammans med barn  och pedagoger hoppas vi kunna bidra på något vis med detta.