söndag 5 maj 2019

Att förundras i naturen

Tillsammans med biolog Lillemor Sterner och konstnär och bildlärare Karin Furness har 25 pedagoger i vår kommun via Reggio Emilia institutet, fått ny inspiration och kunskap kring naturen på ett 100-språkligt sätt.För en hållbar framtid är det av allra största vikt att vi alla skapa oss en relation och ödmjukhet till växter och djur. Att förstå att växterna klarar sig utmärkt utan oss, men att alla vi människor och djur är beroende av växterna. Genom att som pedagog får möjlighet att stanna upp och förundras och bli genuint nyfikna på allt levande omkring oss kan vi på ett ännu bättre sätt förmedla detta till barnen. Under de här dagarna har vi varvar naturvetenskaplig teori, med nyfikna frågor, vistelse i skog och mark med ateljéarbete på ReMida. Med hjälp av lera, färg, tusch och digitala verktyg har vi undersökt och avbildat växter från myrmarken.
I Karin Furness bok "Formulera" ( 2017) skriver hon på sidan 14: Min erfarenhet är att arbetslagens engagemang och påhittighet ökar när man arbetar med pedagogisk dokumentation och skaffar sig faktakunskaper i olika ämnesområden. Arbetet kan förfinas när lärarna både studerar vad och hur barnen i den aktuella barngruppen gör och när de har djupare kunskaper i ett ämnesområde".

Nyfikna pedagoger som förundras i naturen tillsammans med Lillemor och får ta del av hennes kunskaper kring växter och djur.

onsdag 20 februari 2019

Kreativt lärande


På ReMida arbetar vi med ett kreativt lärande genom att bl.a. använda oss av "100-språklighet". För en del barn och elever passar det utmärkt att sitta i en bänk och skriva med papper och penna, för andra kan det passa bättre att ligga på magen ute i snön och skriva på ett tyg.
Vi vill använda oss av alla möjliga olika "språk" för att på bästa sätt utmana och utveckla barnens lärande.
Rest-och spillmaterial är kanske det man främst förknippar med ReMida och det är ett mycket bra redskap för det kreativa lärandet.
Precis som Nina Odegard ( 2015) skriver i sin bok Återbruk som Kreativ kraft på sidan 28:
Att jobba med återbruksmaterial erbjuder en komplexitet och kräver därmed varierade sätt att tänka och arbeta på . Men varför är det viktigt? Jag tror att det behövs fler kreativa tänkare i den här världen. Kanske är det just  förmågan att tänka kreativt och problemlösande som vi kommer att behöva mer av, också för att lösa de miljömässiga utmaningarna?


Det kreativa lärande och 100-språkligheten  kan även vara så mycket mer än "bara "materialet. På ReMida vill vi vara en resurs för förskolor, skolor och fritidshem på massor av olika sätt och hitta nya möjligheter och skapa goda förutsättning för lärande och utforskande. Det kan t.ex. vara som när vi ordnade en bussresa ut på landet för en förskola i Vaggeryd. De har arbetat med fladdermöss som tema under en hel termin och var väldigt sugna på att träffa riktiga fladdermöss. I en jordkällare i Ålaryd fick de bekanta sig med åtta sovande fladdermöss tillsammans med ljudkonstnär Jan Carleklev och pedagog från ReMida. Nu fortsätter temat även under vårterminen och vi kommer att besöka dem på deras förskola tillsammans med ljudkonstnären för att fundera vidare tillsammans kring fladdermöss och ljud.


Creativity is intelligence having fun

                                                                          Albert Einstein

fredag 8 februari 2019

Ljud Janne och Flamenco Pia

Med stöd från Statens kulturråd och Skapande skola och förskola arbetar vi i Vaggeryds kommun med "Ljud Janne och Flamenco Pia"

Under vecka 5 har 100 barn och elever besökt ReMida och fått arbeta i projektet "Skogen anropar" där ljud och rytmer har utforskas på många olika sätt. Det stora tomma lagret blev till skogen där EKEN finns i mitten och där finns även skogstjärnen, eldpennorna, skogsträdgården och klippiga bergen. Mitt i denna skog dansar barnen tillsammans med Pia.

Till Skogen byggs också en danskarta i 3D , där också Eken finns centralt i mitten. Just här är det de slingriga växterna till Skogsträdgården som tillverkas. Hur kan man sedan dansa som en slingrig "KROKus" , "Kracktus" eller "Serpentinbåge"?

Tillsammans med Jan undersöker barnen ljud och preparerar ett gammalt piano med olika material från ReMida , "Prepared Piano".  Vissa av ljuden kan sedan användas tillsammans med dansen i "Dans skogen".
måndag 10 december 2018

Respekt för material och människor

ALLA FÅR PLATS! Denna härlig bild av konstnär Anne-Frid Sjöman, som vi samarbeta med i Skapande skola. Då som bildlärare på Fågelforsskolan, symboliserar ReMidas förhållningssätt på ett bra sätt.


På ReMida pratar vi ofta om "Respekten för materialet", vilket innebär ett förhållningssätt där vi är rädda om allt material vi har tillgång till , även om det finns i mängder och är alldeles gratis. I vårt samhälle är tyvärr det mesta kopplat till pengar, så att det som t.ex. är dyrt är vi extra rädda om. På ReMida vill vi vidga materialets värde till att gälla allt material, även om det bara är en liten gratis papperslapp. Vi ser det som ett värdefullt kreativt och pedagogiskt material. Detta förhållningssätt hänger direkt ihop med vårt förhållningssätt till varandra. På ReMida ser vi stora vinster med en mångfald bland oss människor, likväl som vi strävar efter en mångfald bland materialet. Även här vill vi koppla bort värdet från att vara knutet till pengar. Det är inte den människa som producerar mest räknat i pengar som är mest värd. Alla behövs och det finns så mycket som är värdefullt, som inte går att räkna i pengar. Vi har därför valt att aktivt arbeta för att bli en mötesplats mellan olika människor, samt en arbetsplats för mångfald. På ReMida har vi upptäckt att det är oerhört berikande när vi inte bara är pedagoger som arbetar här. Även om vi lätt inbillar oss att vi är kreativa, så märker vi ganska snart att vi tänker relativt lika ändå. Vi hyr därför in konstnärer till olika projekt som hjälper oss att tänka på nya sätt. Likaså tar vi hjälp av daglig verksamhet varje måndag, då fyra brukare kommer med sin handledare och arbetar tillsammans med oss. I det gänget finns bl.a. en "soretringsexpert", som kan tänka ut helt andra sätt att sortera än vad vi kan. När vi möts kring något positivt som gemensamt engagerar oss ges möjlighet för positiva möten, som när vi t,ex, sjunger tillsammans eller skapar och utforska materialet.
 ReMida är också en plats för många att arbetsträna eller språkträna. Det hjälper oss att öppna upp vårt sinne för olika kulturer och funktionsvariationer. I vårt ständiga arbete för en hållbarare framtid tror vi att detta är en nyckel. Det gäller att hitta balans och få med alla bitar ; det ekologiska-sociala och ekonomiska.
Sång på torget. Barn på förskolan möts tillsammans med ReMida och Daglig verksamhet och sjunger tillsammans och spelar med instrument vi skapat tillsammans av spillmaterial. Vi spelar även på vår cykel!


söndag 18 november 2018

Skogen anropar


Tillsammans med ljudkonstnär Jan Carleklev och förskolor och skolor i vår kommun har vi nu dragit i gång projektet "Skogen anropar". Alla förskolor i vår kommun arbetar med temat Hållbar framtid och ekologisk känslighet. Flera av förskolorna arbetar också med växtlighet och träd, precis som förskolorna i Åker och Bondstorp, som vi börjat arbeta med i höst. Både i Åker och Bondstorp finns det träd och skog precis runt knuten . Jan plockade med teknik för inspelning och möjlighet att lyssna i skogen och barnen hjälpte till att leta och skapa ljud i skogen. Prasslande löv och pinnar som skapar ljud mot varandra eller stenar och stubbar.torsdag 25 oktober 2018

Att PYSSLA eller inte PYSSLA, det är frågan!

Ordet PYSSEL är ett ganska laddat ord i förskolan. Vi har en lång tradition med pysslande med oss i våra "ryggsäckar", inte sällan med hjälp av färdiga mallar så att alla gör "rätt" och listor där barn ska kryssas av så att vi håller koll att alla har gjort EN var. Samt med hjälp av massor av tejp och lim.
När vi var på ReMida utbildning i Reggio Emilia fick vi möta ett helt annat sätt att möta och arbeta med olika material. Där pratade de mycket om att INTE skapa nya produkter, utan istället vara nyfiken på materian i material. Hur blir materialet i möte med olika verktyg som t.ex. vatten och ljus? Ett fantastiskt spännande och roligt förhållningssätt till materialet.Ett arbetssätt där det inte sammanfogas utan kan användas om och om igen. Vi pratar mycket på ReMida att först och främst se rest-och spillmaterialet som ett pedagogiskt material och inte som ett pysselmaterial för tidsfördriv. När vi sammanfogar och blandar olika material ( t.ex. trä, tyg och plast) försvårar vi möjligheten till att återanvända och så småningom återvinna materialet.
När vi förra veckan bjöd in Lena Håkansson från Växjö universitet till vårt nätverk Guldgruvan blev det därför lite av en "krock", eftersom hon skriver och forskar om just "Pyssel". Hon har medvetet valt just ordet pyssel, mest för att provocera! och väcka nyfikenhet och diskussion i universitetsvärlden. Men också för att det är ett svensk ord, som inte finns någon motsvarighet till på t.ex. engelska. På engelska används ordet "craft", både för enkelt "hemmapyssel" och anvancerat hantverk.

Varför ska vi då lyssna till denna föreläsning i vårt nätverk Guldgruvan när vi i så många år har strävat efter att göra oss fria i från ordet pyssel? Vi tror att det är viktigt att vända och vrida både på ord och arbetssätt. Vad olika ord betyder för oss och möta olika infallsvinklar kring vårt arbetssätt. Det som Lena benämner som pyssel, kanske är precis samma som vi benämner som skapande verksamhet  eller ateljé arbete i våra förskolor. Det kanske är det vi kommer att säga även fortsättningsvis, men det är för den skull inte "farligt" att diskutera och vända och vrida på olika begrepp för att sätta fart på våra tankar. Det är inte ens "farligt" om vi skulle råka pyssla i våra förskolor i bland. Det som däremot är farligt är när vi tror att vi vet exakt hur allt ska vara. När allt är svart eller vitt. Vi behöver ständigt tänka nytt och omforma våra tankar och vårt förhållningssätt. Ibland kan det vara så att vi möter något som vi tagit avstånd från, gör en kullerbytta/tankevända och sedan landar tillbaka precis där vi var, men då har vi åtminstone tänkt till och vet varför vi valt att prata och göra som vi gör. Vilket skapar en medvetenhet.
På ReMida kommer vi med andra ord att även fortsättningsvis arbeta med att utveckla och sprida en nyfikenhet på materialet utan att för den skull behöva pyssla eller sätta i hop det, men vi kommer även precis som förut att lämna ut material till de som vill pyssla. Det är mycket bättre att julpyssla sin tomte med Remida material än med nyinköpt pysselmaterial. Vi kommer också även fortsättningsvis att arbeta med RESPEKT för materialet och erbjuda en variation av olika sätt att använda materialet utan att det förbrukas.
Men vi kommer samtidigt att fortsätta att samarbeta med Lena och hennes studenter på utbildningen Design+Change. 
Det finns också många delar av Lenas föreläsning som vi vill inspireras av , bl.a. MÄNSKLIG HÅLLBARHET, att få göra saker för att det är roligt och kravlöst. I ett samhälle där alla hela tiden känner att de ska prestera mer och mer.  Att få göra något med händerna kan vara avkoppling och ge energi. 
I förskolan brukar vi prata om att inte använda materialet som tidsfördriv, men det kan samtidigt vara det som ibland behövs. Lena pratade om att ha ett litet broderi ( som hon delade ut till alla) i fickan lika väl som sin telefon. Att brodera lite i väntan på bussen i stället för att scrolla på sin telefon . Eller att sy lite under tiden hon föreläser. Vi har också förskolor som har "ReMida vila", som kan innebära ett sätt till avkoppling genom att till lugn musik plocka med olika material och skapa tillfälliga mönster.
Vi hoppas i vilket fall genom denna föreläsning har väckt diskussion och förvirring, eftersom det är en av ReMidas viktiga uppgifter!

lördag 13 oktober 2018

Världsmedborgare


Ur vår plattform för ReMida:

"ReMida erbjuder möjligheter till alla att utvecklas till världsmedborgare"

I vårt kreativa arbete med spillmaterial har vi en plattform som vi vill att allt vårt arbete ska grunda sig på och citatet ovan är ett av de ställningstagande vi har där.
I projektet "Flyktfåglar", som från början är skapat av konstnär Jasmine Cederqvist arbetar vi med att skapa unika fåglar, som sedan ingår i en gemensam flock. Vi tycker att det är en vacker symbolisk tanke att fåglar inte känner till några landsgränser och inte tillhör något land, utan bor halva året i ett land och flyttar sedan till nästa.
Tack vara LEADER pengar från EU i projektet "Time-for-interaction" har vi nu kunnat ta detta projektet vidare till Österrike, som en liten del av ett större integrationsprojket. I Österrike har vi skapat fåglar både på skola och asylboende.

Det är positivt att arbeta kreativt tillsammans när en talar olika verbala språk, för då skapas möjligheter till möten med hjälp av händerna och det som görs gemensamt. Alla unika fåglar sätts ihop tillsammans i en gemensam flock.