onsdag 2 oktober 2019

Skogen anropar


Det är fantastiskt att kunna erbjuda barn och elever möten och samarbeten med professionella kulturaktörer tack vare stöd från Statens kulturråd i Skapnde förskola och skola. Vaggeryds kommun är en liten kommun med många små enheter i förskola och skola ute på landsbygden. Det innebär att det är svårt eller för att inte säga omöjligt att ta del av något kulturutbud. Under läsåret 2018-2019 har vi samarbetat med ljudkonstnär Jan Carleklev och flamencodansare Pia Pohjakallio. Vi har kallat projeket för "Skogen anropar". Det var ett av förskolebarnen som är 4-år, som hjälpte oss att komma på det namnet.
Under hela projektet var vi mycket utomhus i skogen, men när vi avslutade och knöt ihop hela projektet var olika barn och elever med och byggde upp en skog inomhus och där hade vi ljud och dansföreställningar där alla som deltog fick interagera.

Det är roligt att plocka in det som händer ute inomhus, som här där en film från Bondstorpsskogen rullar under tiden barnen arbetar med ljus och skuggar, samt ljud i från det gamla "innandömet" från ett piano.


torsdag 19 september 2019

Ljudpromenader


I Skapande skola och Skapande förskola har vi arbetat med att skapa "Ljudpromenader" tillsammans med ljudkonstnär Jan Carleklev och flamencodansare Pia Pohjakallio. Det har varit ett fantastiskt roligt sätt att arbeta med ljud, som spelats in tillsammans med barnen. Det tillsammans med dans och rörelse har blivit till filmer, som använts som "kartor" för att hitta en promenad i naturen eller skogen.
Barnen lyssnar på ljud de själva skapat i skogen med hjälp av bl.a. kottar och pinnar
Föräldrar och barn har sedan fått gå ljudprpromenaderna tillsammans. De ser vägen de ska gå som en film på lärplattan, samtidigt som de hör olika ljud, som barnen skapat. Ett aktivt och kreativt sätt att arbeta med digitala verktyg.


tisdag 17 september 2019

Skogsböcker

Under våren har arbetet med ljudkonstnär Jan Carleklev fortsatt och i en del av projektet deltog även konstnär och biolog Jasmine Cederqvist. Barn från olika förskoleklasser fick besöka ReMida och den lilla skogsdungen strax bredvid. Där fick de bekanta sig med träden genom att bl.a. titta och lyssna noga på dem. De fick funderar på vad de själva visste och tänkte om träd, samt vad de skulle vilja fråga träden om.

  
Barnens tankar och frågor spelades in och eleverna fick lyssna på sin egen röst och andras röster . Alla de olika inspelningen samlades sedan i flera olika ljudböcker.


Eleverna fick vara med och skapa omslagen till de stora ljudböckerna med hjälp av skogsmaterial.
För att lyssna på böckerna startar man igång dem genom att lägga sin hand på en hand i tyg, sydd med ledande tråd. Böckerna samlades i ReMidas skogsbibliotek och kördes även ut till skolorna för att eleverna skulle kunna pröva dem. Detta är ett konstprojekt vi skulle vilja utveckla kopplat till bl.a. Läslyftet.söndag 5 maj 2019

Att förundras i naturen

Tillsammans med biolog Lillemor Sterner och konstnär och bildlärare Karin Furness har 25 pedagoger i vår kommun via Reggio Emilia institutet, fått ny inspiration och kunskap kring naturen på ett 100-språkligt sätt.För en hållbar framtid är det av allra största vikt att vi alla skapa oss en relation och ödmjukhet till växter och djur. Att förstå att växterna klarar sig utmärkt utan oss, men att alla vi människor och djur är beroende av växterna. Genom att som pedagog får möjlighet att stanna upp och förundras och bli genuint nyfikna på allt levande omkring oss kan vi på ett ännu bättre sätt förmedla detta till barnen. Under de här dagarna har vi varvar naturvetenskaplig teori, med nyfikna frågor, vistelse i skog och mark med ateljéarbete på ReMida. Med hjälp av lera, färg, tusch och digitala verktyg har vi undersökt och avbildat växter från myrmarken.
I Karin Furness bok "Formulera" ( 2017) skriver hon på sidan 14: Min erfarenhet är att arbetslagens engagemang och påhittighet ökar när man arbetar med pedagogisk dokumentation och skaffar sig faktakunskaper i olika ämnesområden. Arbetet kan förfinas när lärarna både studerar vad och hur barnen i den aktuella barngruppen gör och när de har djupare kunskaper i ett ämnesområde".

Nyfikna pedagoger som förundras i naturen tillsammans med Lillemor och får ta del av hennes kunskaper kring växter och djur.

onsdag 20 februari 2019

Kreativt lärande


På ReMida arbetar vi med ett kreativt lärande genom att bl.a. använda oss av "100-språklighet". För en del barn och elever passar det utmärkt att sitta i en bänk och skriva med papper och penna, för andra kan det passa bättre att ligga på magen ute i snön och skriva på ett tyg.
Vi vill använda oss av alla möjliga olika "språk" för att på bästa sätt utmana och utveckla barnens lärande.
Rest-och spillmaterial är kanske det man främst förknippar med ReMida och det är ett mycket bra redskap för det kreativa lärandet.
Precis som Nina Odegard ( 2015) skriver i sin bok Återbruk som Kreativ kraft på sidan 28:
Att jobba med återbruksmaterial erbjuder en komplexitet och kräver därmed varierade sätt att tänka och arbeta på . Men varför är det viktigt? Jag tror att det behövs fler kreativa tänkare i den här världen. Kanske är det just  förmågan att tänka kreativt och problemlösande som vi kommer att behöva mer av, också för att lösa de miljömässiga utmaningarna?


Det kreativa lärande och 100-språkligheten  kan även vara så mycket mer än "bara "materialet. På ReMida vill vi vara en resurs för förskolor, skolor och fritidshem på massor av olika sätt och hitta nya möjligheter och skapa goda förutsättning för lärande och utforskande. Det kan t.ex. vara som när vi ordnade en bussresa ut på landet för en förskola i Vaggeryd. De har arbetat med fladdermöss som tema under en hel termin och var väldigt sugna på att träffa riktiga fladdermöss. I en jordkällare i Ålaryd fick de bekanta sig med åtta sovande fladdermöss tillsammans med ljudkonstnär Jan Carleklev och pedagog från ReMida. Nu fortsätter temat även under vårterminen och vi kommer att besöka dem på deras förskola tillsammans med ljudkonstnären för att fundera vidare tillsammans kring fladdermöss och ljud.


Creativity is intelligence having fun

                                                                          Albert Einstein

fredag 8 februari 2019

Ljud Janne och Flamenco Pia

Med stöd från Statens kulturråd och Skapande skola och förskola arbetar vi i Vaggeryds kommun med "Ljud Janne och Flamenco Pia"

Under vecka 5 har 100 barn och elever besökt ReMida och fått arbeta i projektet "Skogen anropar" där ljud och rytmer har utforskas på många olika sätt. Det stora tomma lagret blev till skogen där EKEN finns i mitten och där finns även skogstjärnen, eldpennorna, skogsträdgården och klippiga bergen. Mitt i denna skog dansar barnen tillsammans med Pia.

Till Skogen byggs också en danskarta i 3D , där också Eken finns centralt i mitten. Just här är det de slingriga växterna till Skogsträdgården som tillverkas. Hur kan man sedan dansa som en slingrig "KROKus" , "Kracktus" eller "Serpentinbåge"?

Tillsammans med Jan undersöker barnen ljud och preparerar ett gammalt piano med olika material från ReMida , "Prepared Piano".  Vissa av ljuden kan sedan användas tillsammans med dansen i "Dans skogen".
måndag 10 december 2018

Respekt för material och människor

ALLA FÅR PLATS! Denna härlig bild av konstnär Anne-Frid Sjöman, som vi samarbeta med i Skapande skola. Då som bildlärare på Fågelforsskolan, symboliserar ReMidas förhållningssätt på ett bra sätt.


På ReMida pratar vi ofta om "Respekten för materialet", vilket innebär ett förhållningssätt där vi är rädda om allt material vi har tillgång till , även om det finns i mängder och är alldeles gratis. I vårt samhälle är tyvärr det mesta kopplat till pengar, så att det som t.ex. är dyrt är vi extra rädda om. På ReMida vill vi vidga materialets värde till att gälla allt material, även om det bara är en liten gratis papperslapp. Vi ser det som ett värdefullt kreativt och pedagogiskt material. Detta förhållningssätt hänger direkt ihop med vårt förhållningssätt till varandra. På ReMida ser vi stora vinster med en mångfald bland oss människor, likväl som vi strävar efter en mångfald bland materialet. Även här vill vi koppla bort värdet från att vara knutet till pengar. Det är inte den människa som producerar mest räknat i pengar som är mest värd. Alla behövs och det finns så mycket som är värdefullt, som inte går att räkna i pengar. Vi har därför valt att aktivt arbeta för att bli en mötesplats mellan olika människor, samt en arbetsplats för mångfald. På ReMida har vi upptäckt att det är oerhört berikande när vi inte bara är pedagoger som arbetar här. Även om vi lätt inbillar oss att vi är kreativa, så märker vi ganska snart att vi tänker relativt lika ändå. Vi hyr därför in konstnärer till olika projekt som hjälper oss att tänka på nya sätt. Likaså tar vi hjälp av daglig verksamhet varje måndag, då fyra brukare kommer med sin handledare och arbetar tillsammans med oss. I det gänget finns bl.a. en "soretringsexpert", som kan tänka ut helt andra sätt att sortera än vad vi kan. När vi möts kring något positivt som gemensamt engagerar oss ges möjlighet för positiva möten, som när vi t,ex, sjunger tillsammans eller skapar och utforska materialet.
 ReMida är också en plats för många att arbetsträna eller språkträna. Det hjälper oss att öppna upp vårt sinne för olika kulturer och funktionsvariationer. I vårt ständiga arbete för en hållbarare framtid tror vi att detta är en nyckel. Det gäller att hitta balans och få med alla bitar ; det ekologiska-sociala och ekonomiska.
Sång på torget. Barn på förskolan möts tillsammans med ReMida och Daglig verksamhet och sjunger tillsammans och spelar med instrument vi skapat tillsammans av spillmaterial. Vi spelar även på vår cykel!