fredag 6 november 2020

Det låter som lycka! Tillsammans med ljudkonstnär Jan Carleklev har vi under våren undersökt ljud på massor av olika sätt genom Skapande skola och förskola. Det gjorde vi bl.a. när vi var i Linnarebäcksparken med olika förskolor och skolor under ett par veckor. Jan hade med en mikrofon som vi släppte ner i vattnet och lyssnad. "Det låter som lycka!" sa ett av barnen.

tisdag 27 oktober 2020

Skapande skola och förskola


 Nu är det redovisningsdags för läsåret 2019-2020 till Statens kulturråd. I Vaggeryds kommun är det vi på ReMida som samordnar projekten i Skapande skola och förskola och det är lika fantastiskt varje år när vi får möjlighet att samla ihop och summera allt roligt, lärorikt och inspirerande som hänt i mötet mellan barn och kulturaktörer. Detta läsår har vi arbetat med ljudkonstnär Jan Carleklev, konstnär och biolog Jasmine Cederqvist och flamencodansare Pia Pohjakallio. Trots att detta år verkligen har varit annorlunda på många olika sätt och våren verkligen präglats av Coronapandemin, är vi glada att vi lyckats genomföra projekten. Vi har givetvis fått göra ombokningar och justeringar och vissa delar har vi genomfört digitalt, men på det stora hela har vi ändå lyckats få till det som vi önskat. Det känns oerhört viktigt och värdefullt. Under våren var vi utomhus i en central park i Vaggeryd, Linnarebäcksparken där mötte vi barn från en verksamhet åt gången och det var stora ytor att kunna hålla avstånd.
De olika barngrupperna som besökte parken fick vara med och skapa på ett gemensamt konstverk av träflis. Ett barkborrespår tillsammans med Jasmine Cederqvist. 

Det är roligt med stora projekt där varje barns enskilda bidrag är viktiga för den gemensamma helheten.
Genom att vara på en central plats i samhället synliggör vi arbetet med konstnärer, barn och elever och skapar en nyfikenhet och dialog.
Vi fick bl.a. frågan om konstverket är för eller emot barkborrar, som kan vara en kontroversiell fråga. I detta fallet var vi nyfikna på insekten barkborren och dess liv. Vi facinerades över det mönster som skapas när barkborre larven gräver sig ut.
torsdag 20 augusti 2020

#Nya ReMida

 Så mycket som har hänt både på ReMida och i världen sedan vårt förra blogginlägg. Då hade vi precis varit i Italien i Reggio Emilia och besökt ReMida där . Bara 3 dagar efter att vi kom hem stängdes ReMida i Reggio Emilia och alla skolor i Italien pga av Corona pandemin. Denna pandemi har sedan präglat hela våren i hela världen. Mycket har vänts "upp och ner" och en stor osäkerhet inför hur läget ska utveckla sig infunnit sig.

På ReMida i Vaggeryd har givetvis vårt arbete påverkats på många olika sätt. En del saker har fått ställas in och annat ställas om. Vi har som många andra arbetat mycket digitalt. I slutet på terminen fick vi möjlighet att möta barn och pedagoger igen, men då enbart utomhus på skol- och förskole-gårdar och i parker. Bara en grupp åt gången och givetvis symptomfria och med avstånd. 

Under våren har vi även bytt lokaler ( i samma hus) och lämnat vårt mörka lager och fått enbart rum med stora fönster. Samt två nya trevliga toaletter. Att vi har haft mycket material har vi vetat, men att vi har haft så här enormt, super, väldigt, jätte mycket material har vi nog inte förstått förrän nu när ALLT skulle byta plats. Detta arbete med att flytta och ställa i ordning har därför tagit sin lilla tid. Vi är inte helt klara än, men det känns redan nu som att vi kommer att trivas fint i våra nya lokaler. Vårt första studiebesök hade vi i måndags, ett härligt gäng från Sävsjö. Det är alltid lika roligt att få berätta om vårt arbete och mötas kring materialet i någon workshop. Även om vi inte har vårt största lager kvar så har vi ändå stora lokaler där det går fint att hålla avstånd.

Vi ser nu fram emot en ny spännande termin där vi redan har mycket inplanerat. På vilket sätt vi sedan kommer att kunna genomföra det återstår att se, digitalt eller genom fysiska möten.


torsdag 27 februari 2020

Barnen i staden


Runt om i våra förskolor, skolor och fritidshem pågår varje dag spännande, intressant , viktig och rolig verksamhet. Det vill vi bli bättre på att berätta för alla och lyfta fram. Synliggöra barnen i staden/samhället på olika sätt. Här är en utställning på stadens gator i Reggio Emilia med teckningar från barn runt om i världen på temat krig-fred och barns rättigheter.
Hur kan vi göra här hos oss för att lyfta fram barnen och deras arbete och tankar på ett tydligt sätt?


onsdag 26 februari 2020

Återbruka bra idéer


Några växter är levande, andra är gjorda av spillmaterial. Möte mellan natur och material. 

Tanken med varje ReMida centers verksamhet  är att det ska vara lokal förankring och att varje enskilt ReMida center präglas av det omgivande samhället och de företag som finns i just den regionen.
Det syntes tydligt när vi presenterade material på varsitt bord, för besökare på Öppethus.

ReMida Perth, mycket material av metall

ReMida Vaggeryd, mycket trämaterial och naturmaterial


Det gör att varje center får sin egen identitet.
Utöver det så är det utmärkt att återbruka varandras bra idéer. Det fick vi chansen till förra veckan när vi hade nätverksträff. Varje center presenterade och berättade om sin verksamhet och utbytte tankar och visioner. Det gemensamma fokuset för alla var utgångspunkten i arbetet med Agenda 2030.
En rolig och vacker idé som både ReMida och Loris Malaguzzi centret i Reggio Emilia presenterade var blandningen av material från naturen och annat material som t.ex. lera eller spillmaterial.
Stenar av lera och stenar från naturen. Nästan svårt att se vad som är vad!

Vi fick också inspiration på att leta fler och annorlunda verktyg att undersöka materialet med, samt att bli ännu bättre på att presentera det på ett estetiskt sätt, vilket de är bra på i Reggio Emilia.


Det är också intressant att se olika sätt att lyfta fram och presentera rest-och spillmaterialet. Istället för att allt tyg t.ex. ligger i platta , ihop vikta högar presenteras en del av tyget i form av vita "tygblommor". Det ger materialet olika liv och även inpiration till de som hämtar material, hur de kan använda materialen i sin egen  verksamhet på olika sätt.
tisdag 25 februari 2020

ReMida för Agenda 2030


Agenda 2030 var allas vår gemensamma utgångspunkt när vi möttes på nätverksträff för ReMida center i Reggio Emilia.
Hur kan vi arbeta på olika sätt kring de 17 globala målen med alla olika delmål? Vi delade erfarenheter och inspiration med varandra.


Agenda 2030 känns som en självklart och meningsfull inriktning för vårt arbete.
Delmål 12 är handlar om hållbar konsumtion och produktion och två av delmålen ligger väldigt nära den verksamhet som vi har just nu på ReMida. 

12.5 Minska mängden avfall markant

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

"ATT BRUKA DET OBRUKBARA"


På ReMida i Vaggeryd bygger hela vår verksamhet på att återbruka och minska konsumtionen. Där andra ser skräp ser vi ett kreativt , pedagogiskt material. Vi får material från ett 90 -tal företag i vår kommun. Rest-och spillmaterial , som de tänkt slänga kan istället användas som ett pedagogiskt material i förskola, skola och fritidshem. Genom att vi ständigt har dialog och frågar olika företag kring deras spillmaterial hoppas vi kunna hålla tanken igång kring vad som egentligen slängs.
Från möbelföretaget Swedese får vi ta del av mycket spillmaterial och på deras hemsida kan man läsa om vårt samarbete:
https://swedese.se/press/overblivet-material-fran-swedese-blir-kreativ-tillgang-barn
Det mesta av materialet sammanfogas inte på ReMida ( med spik och lim ) utan byggs mer förgängligt med gem , snören eller som läggcollage.  Det gör att samma material kan användas om och om igen av olika klasser och grupper . Vill verksamheterna själva hämta material och sammanfoga mer beständigt, på t.ex. slöjden går det dock utmärkt. Det gör att konsumtionen av nytt material kan minskas. Det är t.ex. bättre att spika en fågelholk i slöjden av spik och bräder som är återvunna än att skolan köper in nytt material.
ReMida samverkar också med Vaggeryds kommuns återvinningscentral
SÅM (SamverkanÅtervinning och Miljö) . På Återvinningsstationen finns en container där privatpersoner kan lämna material till ReMida , men också till Frejas bod ( ett socialt företag som driver en second hand) och till Kupan ( som är Röda korsets second hand) . På Återvinningen finns även "Ge -och ta" hyllor där vem som vill kan lämna eller hämta t.ex. böcker, blomkrukor och virke.

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar


Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Att leva hållbart och "göra rätt val" är inte alltid helt lätt. På ReMida möter vi dagligen många barn, elever och pedagoger kring frågor som rör långsiktig hållbarhet. Alla förskolor i Vaggeryds kommun har ett gemensamt övergripande tema ; "Hållbar framtid", som även vi på ReMida aktivt vill vara en del av. Reggio Emilia institutet i Sverige har också gjort ett nationellt upprop och inbjudan kring  tema " Hållbar framtid" och vi deltar i deras nätverk. ( Sydvästra nätverket).  Hållbarhets frågorna är svåra och vi behöver alla hjälpas åt och tänka tillsammans.
På ReMida Vaggeryd tar vi regelbundet hjälp av en kemsit ( Therese Birath från Kemikalieklok) för att säkerställa på bästa sätt vilka material som vi kan använda tillsammans med barn.
Vi vill koppla ihop NATUREN-MATERIALET, genom att t.ex. arbeta med hela produktionskedjan; vart kommer materialet i från och hur kan det återvinnas?
På ReMida arbetar vi också mycket utomhus med bl.a. landart och plockar även in naturmaterial inomhus. Allt för att se HELHETEN och att allt hänger ihop . Erbjuda barnen närhet och chans att bli nyfikna på naturen. En ödmjukhet och respekt för allt levande, som vi alla är en del av.

måndag 24 februari 2020

ReMida nätverkReMida i Reggio Emilia startatde 1996 och sedan har det allt eftersom startat upp ReMida center runt om i värleden. Just nu finns det 13 stycken ; I Italien ( Reggio Emilia, Varese, Torino, Milano, Genova, Napoli, Borgo S. Lorenzo och Calderara di Reno- Bologna) Argentina ( Buenos Aires), Australien ( Perth), Norge ( Tronheim) och Sverige ( Södertälje och Vaggeryd). Vi i Vaggeryd startade upp som ett Kreativt Återanvändningscenter hösten 2011 och hade vår invigning februari 2012.
 2014 blev vi en certifierad ReMida. 
Förra veckan hade vi nätverksträff  på ReMida i Reggio Emila i samband med firande av att det var 100 år sedan Loris Malaguzzi föddes. Det var intressant att höra hur alla olika center arbetar och dela erfarenheter med varandra. 
Vårt gemensamma fokus under de här dagarna var att koppla våra olika arbeten till Agenda 2030. Det kändes meningsfullt och aktuellt och något som vi alla aktivt kommer arbeta vidare med.


Det känns viktigt och värdefullt att träffas fysiskt , för att sedan enklare kunna hålla kontakten och utveckla arbetet vidare via sociala medier, mail osv. Vi vill arbeta för en gemensam "ReMida identitet".  
Ett av orden som sammanfattade våra dagar var synkronisering. 


Vi pratade också givetvis kring vår syn på rest- och spillmaterial, som t.ex. NATUREN - MATERIALET.  "Dialogen mellan naturen och materialet". Där hållbarhetsfrågor är ständigt aktuella.

Det är inte materialet som är det viktiga, även om alla arbetar med materialet. Utan det viktigaste är hur VI SER PÅ MATERIALET OCH DESS MÖJLIGHETER!

Den sociala dimensionen i hållbarthets aspekten var också ett gemnsamt ämne, eftersom alla ReMida center på olika sätt arbetade med det. Kreativt arbete med ReMida material bjuder in till samarbete, koncentration, nytänkande och det är lätt för alla att hitta något meningsfullt i relation till materialet.  Något center arbetade särskilt med ungdomar, ett annat med kvinnor som varit i fängelse och vi i Vaggeryd arbetar mycket med Daglig verksamhet och männsiskor med väldigt olika funktionsvariationer.  
I olika aktiviteter runt om på ReMida center är det viktigt att INVOLVERA. 
"Collective works"/ "Interattivita". 
Vi gör inte för att visa upp.

Det många av ReMida centren vill arbeta mer med och lägga mer tid på är relationer med olika företag; " How to quality the relationship with companies"
ReMida Bologna hade t.ex. en bra idé där de intervjuar människor på företag och filmar när de hämtar material. Det vill vi gärna testa här hos oss i Vaggeryd. Viktigt och roligt att lyfta fram de lokala företagen och deras arbete.

Härligt att mötas kring materialen och få nya perspektiv :)