torsdag 30 augusti 2012

Lite förändringar...

I måndags hälsade vi Kerstin Nordenstam välkommen tillbaka som projektledare efter sin föräldraledighet. Hon arbetar 50 % och kommer, liksom tidigare, att ha huvudansvar för hela projektet.
Anna Benfante, Sussie Gustafsson och Elin Ljungqvist kommer att gå vidare till andra arbetsuppgifter, men kommer även fortsättningsvis att finnas med i projektgruppen. Projektledaransvaret lämnar de dock över till Annica Lagander och David Lagerstrand som kommer att arbeta 35 % vardera i projektet.  
Varmt välkomna! 
Projektledarna nås på telefon 678260 eller via mail: kreativ@edu.vaggeryd.se
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar