måndag 25 mars 2013

Vad kan Reggio Emilia inspiration vara på just min förskola?
Tillsammans med ett Reggio Emilia nätverk från Värnamo reflekterade vi förra veckan runt vad vi inspireras av från Reggio Emilias filosofi och kan använda på just den förskola där vi arbetar.

Detta illustrerade vi sedan med hjälp av rest och spillmaterial.
SYNEN på barnen som kompetenta och utforskande är viktig och ett lärande som kan ta många olika vägar. Givetvis finns tankarna runt "de hundra språken" med, här symboliserade med hjälp av 100 kapsyler. Under kvällen byggdes många kloka tankar fram med hjälp av våra händer och olika spillmaterial.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar