tisdag 17 februari 2015

Materialet som agent

Har precis läst igen i boken Uppföljning,utvärdering och utveckling i förskolan ( skolverket 2012)  inför en arbetsplatsträff  och blir påmind på nytt om materialets betydelse.
På sidan 26 står det:

En utgångspunkt för postkonstruktionistisk teori är att tingen ses som aktiva i sig själva, som något som får saker att ske även utan människors inblandning. Material och miljöer ses som agentiska, det vill säga att de är aktiva igångsättare som får saker att hända i verksamheten.Detta synsätt förstärker vikten av ReMidas arbete och vilket material vi erbjuder barnen. Vi läser vidare på sidan 27:

Saker och ting gör något med barnen, det får dem att vilja titta noga på, känna på och undersöka. Materialen får en betydelse för barnens engagemang och intresse. Meningen med detta synsätt är givetvis inte att bortse från det sociala. Det handlar snarare om att vidga blicken till att också omfatta det materiella och den fysiska omvärlden, det vill säga att omfatta både det materiella och 
det sociala samtidigt.


Vi ser med spänning fram emot att följa mötet mellan faner och barnen på våra tio avdelningar inom nätverket Guldgruvan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar