fredag 29 april 2016

Utforskande och lärande som leder till nya frågor

Tillsammans med träskulptör Ulf Celén lär vi oss mer om TRÄ. Han har bl.a. visat hur vi kan använda vedträn för att blåsa bubblor. När vi för någon vecka sedan hade arbetsplatsträff med en förskoleenhet på ReMida fortsatte vi det utforskandet genom att använda en trätallrik för att göra bubblor med diskmedel. Det gick mycket enklare och blev fler bubblor . Det var ju inte så lång väg att blåsa luften genom trätallriken, som den längre trädbiten. Hur blir det det med sågat/hyvlat trä? Utforskandet fortsatte med mycket annat trämaterial vi kunde hitta på ReMida. 


Det är spännande att som pedagog får tid att stanna upp och fundera, bli nyfiken och att själv få testa.
Utforskandet kan sedan fortsatta tillsammans med barnen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar