torsdag 6 september 2018

"Fågelnästet"


Tack vara Statens kulturråd och projektet Skapande förskola kunde vi i slutet av vårterminen kunnat genomföra ännu ett spännande projekt tillsammans med konstnär Jasmine Cederqvist. Det blev en del av vår "Mobila ateljé", som innebär att ReMida packar med sig material och dukar upp på olika platser i samhället, för att sedan bjuda in olika grupper av barn till kreativt skapande. Just detta projekt blev en Konstinstallationen som  kan ses som en kombination av Land art-konstverk och ett jätte läggcollage. Det består huvudsakligen av återbruksmaterial från ReMida. Tanken är att materialet inte förbrukas, utan plockas isär och återanvändas för att skapa något nytt. Den här idén är central i arbetet med Hållbar Framtid.Samma tanke om återbruk gäller den här konstinstallationen som plockades ner efter en vecka.
Platsens ljudbild avslöjar att detta är KAJORNAS plats! Det blev därför temat för installationen som vi kallar ”Fågelnästet”. 
En tillfällig plats att uppmärksamma och synliggöra dels fågelkolonin mitt i samhället och samtidigt barns skapande som får ta plats i det offentliga rummet. De förbipasserande och boende har kunnat följa barnens skapande och se konstverket växa fram. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar