lördag 11 maj 2013

Tävlingsbidgragen årskurs F-5Hjortsjöskolan årskurs tre. "Matematikprojekt BYGGA BILAR".
De har tillsammans byggt bilar efter vissa angivna mått och med kravet på att  geometriska figurer ska finnas med. Bilarna har sedan rullat nedför ett sluttande plan och eleverna har mätt medelhastigheten.

Klevshults skola F-5 . "Återanvändning och teknik". De har byggt på  tidspress, 30 min .
Här har de t.ex. byggt en fågelholk med sittplats både ute och inne.

Fågelforsskolan 5-6 e har byggt en "Väderkvarn".  På bakidan är den öppen så man kan se kvarnstenarna och  kugghjulen.
Åkers skola F-2 har gjort" Vårt eget hus". De har tillsammans i klassen  byggt ihop och inrett en stor  pappkartong.

Åkers skola 3-5 har arbetat med Europa och skapat ett "Minnesarbete  över  judarna". De har arbetat med detaljer som  t.ex. traditionella judiska namn på gravstenarna.Hjortsjöskolan årskurs 3. "RUM" . De har byggt många olika  rum i skokartong. De har kopplat arbetet till area och yta, samt pratat om olika material, samtidigt som det blir ett arbete i bild.

Hoks förskoleklass och fritids har gjort i ordning ett "AMERINGSNÄT för utställning". I korridoren med tegelväggar var det förut svårt att visa upp elevernas alster och dokumentation, men med hjälp av återanvänt ameringsjärn går det nu utmärkt. Förskoleklassen har på nätet närmast i bilden skapat ett "pussel" tillammans.

Byarum skola F-1 Modell av skolan och skolgården. De har arbetat med tema närmiljön och gjort en modell av sin skola och gården och samtidigt pratat om Hur många fönster finns det? Vilka former kan vi se? Hur stor ska sandlådan vara så att allt får plats? Storlek, läge, höjd, antal och konstruktion.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar