torsdag 20 november 2014

Att skapa relationer till material

På ReMida finns ett helt rum med olika material från TRÄD , allt från blad , till faner, spån, stubbar, möbeldetaljer...
När vi hade en förskola på besök i går fick de i uppdrag att välja ETT material och sedan fick de visa för varandra vad de valt och berätta varför och vad de skulle vilja kalla sitt material. Materialet fick fantasifulla namn som "En ro" ( liknade en åra), "En pekare", "Majs"...
De fick sedan fundera över vad som skulle hända när just deras material mötte vatten och sedan prövade vi det på många olika sätt.
Barnen blev förundrade när den tunga stubben, som de behöver vara tre barn för att bära flöt medan det lilla, lilla sågspånet var det enda de hittade som sjönk.
 Vi prövar olika teorier, som att om man har en träbit med hål i så sjunker den, eller att träskivan är "magnetisk" och drar till sig de små träbitarna som vi lade på botten eller om vi lägger många träbitar på varandra så sjunker de till sist. En balja med träbitar och vatten har stått kvar sedan förra veckan när andra barn var på besök och vi tittar på den och jämför vad som hänt.
Ett spännande sätt att bekanta sig med densitet och skaffa en relation till materialet trä. Ett utforskande som ger några svar , men också många nya frågor!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar