måndag 10 november 2014

Materialet ger idéer!

Vi tror att rest och spillmaterial är ett" intelligent materialval":


...Ett material som inte tvingar barnen i en viss riktning utan som ställer frågor, lockar fram hypoteser och en önskan att experimentera"

                                     (från boken Att göra lärandet synligt s.67)Alltid när vi har besök i lokalen av barn och elever uppstår massor av kreativa möten mellan barnen och materialet. För ett tag sedan var det ett barn som "uppfann en helt ny sport" : Äventyrsbowling!
Av de svarta runda kloten som finns på ReMida fick han associationer till bowling och började att bygga egna bowlingbanor. Först såg banorna ganska traditionella ut, men så småningom utvecklades de och bestod av fler utmaningar såsom t.ex. gupp.
Banan börjar längst ner i bilden och går sedan i rännan fram emellan grytorna , sedan gäller det att få ner käglorna och når fram till skatten ( pengarna) som är vinsten!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar