tisdag 27 oktober 2015

"Det är försent att ge sig!"


Nina Odegard , pedagogista och doktorand vid Högskolan i Oslo och Akershus. Hon har tidigare arbetat i förskolan och på Kreativt Återanvändningscenter i Grenland. I februari gav hon ut boken "Gjenbruk som kreativ kraft", som sedan kom på svenska i sommar med titeln "Återbrik som kreativ kraft"
Ninas föreläsning kopplade arbetet med återbruksmaterial till tankar kring en hållbar framtid och en syn på oss människor som världsmedborgare. Hon använde sig av den norske  filosofen  Vetlesens ord att " Det är för sent att ge sig" med tanke på vår miljö och en hållbar utveckling, samt hennes egen sons ord " I morgon är i dag och framtiden är nu". Ett av ReMidas tre värdeord är just hållbar utveckling och det är viktigt att arbetet med barn och elever och rest - och spillmaterial får bli något mycket större än ett tidsfördrivande pyssel.

Nina pratade också kring Gunvor Lökkens tankar om att små material inbjuder MIG , medan stora material inbjuder OSS. När de yngsta barnen samlas kring de stora material inbjuder det till ett samspel. Hon lyfte också att när vi erbjuder en stor MÄNGD av material så ger det möjligheter för helt andra saker att hända.

Under föreläsningen pratade hon också kring kreativitet som en chans att få experimentera utan att känna krav på resultat. I samband med det uppmanade hon oss att "luta oss tillbaka" och se vad som sker. Ibland är vi alldeles för ivriga att luta oss fram och fråga barnen vad de gör? I och med det skapar vi en förväntan på barnen som kan göra att de "backar".

Vi fick också följa det fantastiska konstprojektet med" mönstermonstret" där barn tillsammans med en konstnär byggde upp ett stort gemensamt konstverk genom ett "läggcollage" på ett helt golv.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar