fredag 13 november 2015

Lära med alla sinnen

 

Klevshults förskola "Vår resa i spillmaterialets väg"

Det är spännande och lärorikt med alla de föreläsare som kommer "utifrån", men det är också oerhört roligt med våra egna föreläsare från Vaggeryds kommun. Det visar att ReMida finns och lever "på riktigt" och inte bara som en vision. Materialet får nytt liv ute på de olika förskolorna tillsammans med barn och personal.
Annika och Ulrica från Klevshults förskola berättade om deras "Resa i spillmaterialets väg", från att de började plocka bort "färdiga leksaker" för lite mer än tre år sedan, för att istället erbjuda mer ReMida material.
De pratade kring vikten av att introducera materialet och ge det ett värde. Även att varje material har ett "hem" dit det ska sorteras tillbaka efter att det är använt. De presenterar mycket av det materialet som är smått i glasburkar för att på så vis lyfta fram det, göra det mer synligt och estetiskt vackert. Det fungerar mycket bra, trots att de har en barngrupp med barn från 1-5 år, alltså även med yngre barn.

 

I sin föreläsning knöt de tillbaka till Elena och Eloisas föreläsning  på ett bra sätt när de pratade mycket om att det är inte bara de äldre barnen som lär de yngre , utan ofta även tvärtom. Precis som Elena och Eloisa pratade kring att barndomen inte är enbart en ålder i livet utan mer ett tillstånd då vi har många förmågor som vi ibland tyvärr tappar när vi blir äldre. De yngre barnen lär med alla sinnen på ett helt annat sätt. Klevshults förskola gav som exempel när de erbjöd barnen ficklampor. Många av de äldre barnen var redan bekanta med ficklampor och visste vad det var och hade i många fall redan "sorterat in det i ett fack". De yngre barnen däremot var nyfikna på ficklamporna med alla sina sinnen. Hur smakar en ficklampa? Hur låter en ficklampa? Detta smittade av sig till alla de andra, som också började lyssna på om ficklampan gav i från sig något ljud?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar