tisdag 17 april 2012

TÄVLING!!

Kreativt Återanvändningscenter har i samarbete med Näringslivsrådet i Vaggeryds Kommun utlyst en tävling för alla förskolor, skolor och fritids i kommunen. Tanken bakom tävlingen är att fler ska börja jobba kreativt med vårt fantastiska spillmaterial och upptäcka dess fördelar.
Tävlingsbidragen kommer att bedömas av en jury utifrån följande kriterier: samarbete (vilket kan innebära samarbete i gruppen/klassen, samarbete mellan olika verksamheter, t ex skola/förskola, samarbete med ett eller flera företag o s v), kreativitet (hur speglar sig barnens/elevernas fantasi och kreativitet i det de har konstruerat/skapat?) och något som vi valt att kalla för nyttofunktionellt (vilken funktion fyller "verket" och själva skaparprocessen i verksamheten och på vilket sätt är detta användbart för gruppen/klassen och de individuella barnen/eleverna?).
Tävlingsbidraget kan dels bestå av något man har konstruerat/skapat med spillmaterial, men också av någon form av dokumentation om hur "verket" kom till och tankarna kring detta.
Anmälan sker via mail: kreativ@edu.vaggeryd.se eller till tel: 678260 och tävlingsbidragen vill vi ha in senast den 22 maj.
Priserna sponsras av olika företag i kommunen och är garanterat värda att kämpa för ;-).
Vid frågor är ni välkomna att kontakta Anna, Sussie eller Elin på ovanstående telefonnummer eller mail.
Stort lycka till - vi ser fram emot Era bidrag!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar