tisdag 15 maj 2012

Nätverksträffar

Vi har haft flera nätverksträffar på Kreativt Återanvändningscenter under vårterminen. Pedagogerna har vid dessa tillfällen fått försöka uttrycka sina tankar och känslor genom bild och form.
Igår var det några pedagoger från Vaggeryd, där man arbetat med det övergripande temat LJUD, som fick skapa ett vackert konstverk.
Som ett första steg fick de måla med oljekritor och försöka visa vad de kände när de först fick höra att de skulle arbeta med tema: Ljud.
Steg två blev sedan att flytta ett steg till vänster och fotsätta måla, nu med vattenfärger, hur deras tankar och känslor förändrats under temaarbetets gång.

Det tredje och sista steget blev att, tillsammans i grupp, försöka bygga en installation med spillmaterial om var de befinner sig just nu i sitt tänk kring temat. Visst blev det vackra konstverk? Och det blev också många intressant diskussioner, som ledde till nya tankar och idéer för att komma vidare i temaarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar