tisdag 26 november 2019

Scintilliae


Scintilliae är den nyaste ateljén på Loris Malaguzzi centret och ett samarbete med the Reggio Children Foundation and the LEGO Foundation med fokus på lek och lärande i en digital miljö.
Det de bl.a. betonade var att använda projektion istället för skärm i arbetet med barn och elever, för att locka mer till samarbete och göra det enklare för fler att bli delaktiga åt gången

De hade också medvetet valt att plocka in växter i den digitala miljön, för att de var intresserade av växternas sätt att kommunicera. Ett sätt att arbeta digital och analogt tillsammans. Växtlighet och digitalitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar